Zagraniczne

Termin:

10 czerwca 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium "Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych", które poprowadzi Magdalena Skowerska, ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu zasad likwidacji tzw. szkód zagranicznych, czyli tych, w których polscy kierowcy są sprawcami szkód poza granicami kraju lub też są w trakcie pobytu za granicą poszkodowani z winy ubezpieczonego w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń.

Pierwsza część seminarium poświęcona zostanie przypomnieniu ogólnych zasad likwidacji tego rodzaju szkód.
W następnej omówione będą przepisy obowiązujące w krajach najczęściej odwiedzanych przez zmotoryzowanych Polaków: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Holandia. W przypadku każdego z omawianych krajów zostaną podane także uwagi praktyczne dotyczące interpretacji tych regulacji, które przysparzają najwięcej trudności we współpracy z zagranicznymi partnerami.
Trzeci blok tematyczny będzie stanowił prezentację konkretnych przypadków szkód zagranicznych wraz z omówieniem zastosowanych w nich przepisów oraz zasad regulacji.

Podsumowaniem seminarium będzie prezentacja analizy porównawczej dotyczącej większości krajów europejskich. Podane zostaną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie likwidacji szkód zagranicznych.

Kluczowe zagadnienia

 • System Zielonej Karty
 • IV Dyrektywa UE
 • Zasady regulacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy
 • Analiza przypadków szkód zagranicznych
 • Pytania i odpowiedzi w zakresie likwidacji szkód zagranicznych w poszczególnych krajach Europy

Dla kogo

 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód zagranicznych
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne
 • Assistance
 • PBUK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 czerwca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Magdalena Skowerska, Van Ameyde Polska

1. System Zielonej Karty
2. IV Dyrektywa UE

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Magdalena Skowerska, Van Ameyde Polska

3. Omówienie zasad regulacji szkód z ubezpieczenia OC sprawcy szkody komunikacyjnej:
• Francja
• Wielka Brytania
• Włochy
• Niemcy
• Holandia
• Kraje skandynawskie

12:45

Lunch

13:15

Magdalena Skowerska, Van Ameyde Polska

4. Analiza przypadków szkód zagranicznych powstałych w różnych krajach europejskich

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Magdalena Skowerska, Van Ameyde Polska

5. Prezentacja najczęstszych pytań w zakresie likwidacji szkód zagranicznych w poszczególnych krajach Europy wraz z odpowiedziami na te pytania

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Magdalena Skowerska

X

Szkodami zagranicznymi zajmuje się od 1984 r. począwszy od stanowiska likwidatora aż do zarządzającego departamentem likwidacji szkód zagranicznych w TUiR WARTA S.A. Posiadana wiedza, jest zatem nie tylko teoretyczna, ale potwierdzona wieloletnią praktyką na różnych etapach likwidacji szkód zagranicznych.
Uczestniczyła w powstawaniu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( aktualnie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), z którym po dziś dzień ściśle współpracuje. Historii PBUK poświęciła pracę podyplomową na SGH.
Brała udział w kilkudziesięciu szkoleniach zagranicznych poświęconych problematyce obsługi szkód zagranicznych, zarówno w charakterze słuchacza jak i prelegenta.Aktualnie nadzoruje likwidację szkód zagranicznych w Van Ameyde Polska - polskiego oddziału Van Ameyde International.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: