Maszyny elektryczne

Termin:

20 czerwca 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Celem seminarium, które poprowadzi Paweł Leitner jest przedstawienie oceny ryzyka w podejściu indywidualnym, technicznym, tzn. przede wszystkim na podstawie rozpoznania występujących zagrożeń i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.
W pierwszej części seminarium scharakteryzowane będą maszyny i urządzenia elektryczne; zostaną podane zwięzłe zasady działania tych maszyn oraz ich rodzaje i typy, z podziałami przydatnymi do oceny ryzyka. Typy maszyn zilustrowane będą konkretnymi przykładami. W tej części seminarium omówione zostaną również zjawiska wpływające w istotny sposób na ryzyko szkód, czyli główne czynniki ryzyka.

W drugiej części, mając rozeznanie w przedmiocie i występujących zagrożeniach skupimy się na omówieniu dostępnych zabezpieczeń przed szkodami elektrycznym oraz przed szkodami wywołanymi przez zjawiska elektryczne w mieniu otaczającym.

W ostatniej części seminarium omówimy możliwości oceny ryzyka oraz możliwości redukcji/eliminacji ryzyka za pomocą znanych środków technicznych i odpowiednich procedur.

Kluczowe zagadnienia

  • Maszyny i urządzenia elektryczne – rodzaje typy – zasady działania
  • Główne czynniki ryzyka
  • Zabezpieczenia przed awariami /szkodami elektrycznymi
  • Ocena ryzyka awarii w maszynach elektrycznych i możliwości redukcji ryzyka w ubezpieczeniu maszyn elektrycznych oraz w mieniu na skutek zjawisk elektrycznych

Dla kogo

  • Inżynierowie ryzyka
  • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
  • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
  • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
  • Risk managerowie
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 20 czerwca 2013 r.
9:00

Rejestracja

( i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Maszyny i urządzenia elektryczne - rodzaje typy - zasady działania

Paweł Leitner, Generali

- Silniki elektryczne
- Generatory
- Transformatory
- Aparatura rozdzielcza i pomiarowa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Główne czynniki ryzyka

Paweł Leitner, Generali

Zjawiska występujące podczas pracy maszyn elektrycznych
- Zjawiska ciągłe
- Zjawiska impulsowe

12:45

Lunch

13:15

3. Zabezpieczenia przed awariami /szkodami elektrycznymi

Paweł Leitner, Generali

- Zabezpieczenia techniczne
- Zabezpieczenia proceduralne, prewencja

14:30

Przerwa kawowa

14:45

4. Ocena ryzyka awarii w maszynach elektrycznych i możliwości redukcji ryzyka w ubezpieczeniu maszyn elektrycznych oraz w mieniu na skutek zjawisk elektrycznych

Paweł Leitner, Generali

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Paweł Leitner

X

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, wykonawstwie i nadzorach przy inwestycjach przemysłowych, szczególnie w hydroenergetyce.
Od 1999 roku specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, do 2011 związany z TU Warta S.A.; Obecnie Inżynier Ryzyka w TU Generali.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: