Rolnicze

Termin:

13 maja 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wszyscy ubezpieczeniowcy majątkowi poświęcają mnóstwo czasu na analizowanie szerokiej palety problemów związanych z funkcjonowaniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie wydają się niechcianym dzieckiem, które wszyscy tolerują, wychowują jedynie w zakresie niezbędnym, nie dostrzegając wielkiej ilości wad, problemów do rozwiązania i nie proponując kierunków naprawy. Ostatnia nowelizacja potraktowała to dziecko po macoszemu, stosując automatycznie wobec dwóch ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie, te same rozwiązania, które pojawiły się w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nie dotknięto w ogóle kwestii tak istotnych, jak próba określenia zakresu pojęcia szkody wyrządzonej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, rozdzielenia odpowiedzialności rolnika od odpowiedzialności profesjonalnego podmiotu nie będącego rolnikiem ale pracującego w gospodarstwie rolnym, czy związku budynków z użytkami rolnymi. Ilość błędów i sprzeczności zawartych w ustawowych warunkach ubezpieczeń rolnych oraz wątpliwości interpretacyjnych wykreowanych przez te normy, tylko dlatego umyka uwadze, że nikt nie traktuje aktualnych ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie odpowiednio poważnie, a problemy, o ile są dostrzegane, rozwiązuje się, nie zawsze zgodnie z ustawowymi zapisami, w kontakcie bezpośrednio zainteresowanych (rolnik, agent, ubezpieczyciel). Dominika i Piotr Kaczanowscy, w trakcie seminarium, zidentyfikują problemy wykreowane przez niedoskonały stan prawny i podejmą próbę ich rozwiązania.

Kluczowe zagadnienia

  • Podstawowe definicje
  • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych a Kodeks cywilny
  • Zakres przedmiotowy ubezpieczenia, ubezpieczeni
  • Ubezpieczenie budynków rolniczych

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Kancelarie prawne i odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 13 maja 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Problemy podstawowe

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

1. Definicje
a) rolnik
b) gospodarstwo rolne
c) obowiązek podatkowy a obowiązek ubezpieczenia
-podatek rolny
-podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Wspólne rozwiązania
a) fałszywa deklaracja ryzyka - art. 8a ustawy
b) klauzula prolongacyjna i wielokrotne ubezpieczenie
c) zmiany w posiadaniu gospodarstwa rolnego
d) wzajemne obowiązki informacyjne
e) początek odpowiedzialności
f) rozwiązanie umowy ubezpieczenia
g) zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
3. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych a Kodeks cywilny (art. 22 ust. 1 ustawy)
a) stosowanie Tytułu XXVII Kodeksu cywilnego ?Umowa ubezpieczenia?
b) inne przepisy Kodeksu cywilnego w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

1. Powstanie obowiązku i zmiany w stanie posiadania gospodarstwa rolnego w okresie ubezpieczenia
2. Ubezpieczeni
a) rolnik
b) osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym
c) osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika
d) osoba, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność

12:45

Lunch

13:15

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników - cd.

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

3. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
a) szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
b) pojęcie szkody wyrządzonej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego
c) szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych
d) wyłączenia odpowiedzialności
e) trigger
4. Podstawy odpowiedzialności deliktowej rolnika
a) art. 415 k.c. - odpowiedzialność na zasadach ogólnych
b) wina w nadzorze i wina w wyborze (art. 427 i 429 k.c.)
c) inne przypadki domniemania winy
d) odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
-rolnik jako zajmujący pomieszczenie (art. 433 k.c.)
-rolnik jako posiadacz samoistny budowli (art. 434 k.c.)
-gospodarstwo rolne jako przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.)
-rolnik jako posiadacz mechanicznego środka komunikacji

14:30

Przerwa kawowa

14:45

III. Ubezpieczenie budynków rolniczych

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

1. Przedmiot ubezpieczenia
2. Powstanie obowiązku
3. Zakres ubezpieczenia - zamknięta lista ryzyk
4. Suma ubezpieczenia
5. Problemy z wyłączeniami odpowiedzialności
6. Ustalanie wysokości szkody i odszkodowania

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dominika Kaczanowska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również zagadnieniach szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności cywilnej. Autorka licznych publikacji poświęconych wyjaśnianiu zawiłości prawa ubezpieczeniowego.
Współautorka raportu ?Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009.? oraz książki ?Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku.?. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. W latach 2009 - 2012 związana z branżą assistance, ostatnio jako Główny Prawnik i Menedżer Biura Prawnego w Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce oraz w Inter Partner Assistance Polska S.A. Obecnie pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Prawnych w Compensa TU S.A. VIG.

ZAMKNIJ

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Pełnomocnik Zarządu ds. Likwidacji Szkód Compensa TU S.A., Członek Zarządu S.U. VIG Ekspert, Członek Zarządu Capitol Sp. z o. o. VIG.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: