Ochrona konsumenta

Termin:

24 lipca 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium "Ochrona konsumenta na rynku usług ubezpieczeniowych" to kompleksowe omówienie ograniczeń, o których zakłady ubezpieczeń powinny pamiętać w relacjach z konsumentami. Analizie zostaną poddane zarówno kwestie związane z klauzulami abuzywnymi jak i kwestie dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Praktycy z CMS Cameron McKenna podzielą się z Państwem swoim cennym doświadczeniem w tym zakresie. Przedstawią nie tylko podstawy prawne, ale również wybrane orzecznictwo i praktyczne przykłady z tego obszaru.
Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które odpowiadają za kwestie związane z produktami ubezpieczeniowymi - ich tworzeniem, dystrybucją, marketingiem, likwidacją szkód - zarówno od strony zarządczej, jak i prawnej.

Zobacz także

Kluczowe zagadnienia

 • Rejestr klauzul abuzywnych
 • Skutki uznania klauzuli za abuzywną
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa SOKiK
 • Postępowania w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Dla kogo

 • Menedżerowie odpowiedzialni za:
  - tworzenie OWU
  - dystrybucję
  - sprzedaż
  - marketing
  - współpracę z bankami
  - współpracę z pośrednikami
  - konstrukcję programów bancassurance
  - ocenę i szacowanie ryzyka
 • Szefowie departamentów:
  - prawnych
  - produktowych
  - sprzedaży
  - likwidacji szkód
  - marketingu

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 24 lipca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ewa Œwiderska, CMS Cameron McKenna

1. Klauzule abuzywne
a) Definicja klauzuli abuzywnej
b) Szara lista klauzul
c) Rejestr klauzul abuzywnych
d) Skutki uznania klauzuli za abuzywną
e) Kontrola wzorców umownych i postępowanie w sprawie uznania danej klauzuli za abuzywną;
f) Przegląd najnowszego orzecznictwa.

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Michał Przywara, CMS Cameron McKenna

2. Postępowania w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
a) Przesłanki uznania praktyki ubezpieczyciela za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów;
b) Przegląd decyzji Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie praktyk ubezpieczycieli za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

13:15

Lunch

14:00

Ewa Œwiderska, Michał Przywara, CMS Cameron McKenna

3. Case studies / dyskusja i pytania

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Adam Jodkowski, CMS Cameron McKenna

4. Pozwy grupowe przeciwko ubezpieczycielom
a) Wprowadzenie - podstawowe elementy i etapy postępowania grupowego;
b) Ograniczenia związane ze stosowaniem instytucji postępowania grupowego;
c) Jak ubezpieczyciel może się bronić?

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Adam Jodkowski

X

Jest adwokatem i starszym prawnikiem w Departamencie Postępowań Spornych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna.
Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w procesach dotyczących własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji, w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń D&O, oraz w sporach budowlanych. Ponadto, mecenas Jodkowski posiada doświadczenie w postępowaniach spornych prowadzonych przed sądami arbitrażowymi. Jego praktyka procesowa okazała się wysoce przydatna przy sporządzaniu polis ubezpieczeniowych, m.in. polis D&O oraz polis obejmujących zagrożenie oszustwami i ich skutkami.
W warszawskim biurze CMS Cameron McKenna pracuje od jesieni 2008 roku. Wcześniej przez kilka lat pracował jako prawnik w Departamencie Postępowań Spornych w renomowanej polskiej kancelarii prawnej, świadczącej usługi na rzecz międzynarodowych spółek działających w Polsce.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Włada biegle językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Michał Przywara

X

Jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z sektora usług finansowych, głównie firm ubezpieczeniowych. Doradza klientom w sprawach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów finansowych oraz procedur obsługi klientów. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z ochroną konsumencką. Zajmuje się również zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania rynku finansowego.
Aktualnie odbywa secondment w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń majątkowych.
Michał Przywara jest autorem licznych publikacji branżowych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ochrony konsumenckiej. Brał udział w projektach związanych z łączeniem zakładów ubezpieczeń oraz ich restrukturyzacją. Przed podjęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracował jako prawnik w jednym z wiodących na rynku polskim zakładzie ubezpieczeń oraz w jego spółkach zależnych w ramach grupy kapitałowej (TFI, PTE oraz spółka dystrybucyjna).
W ramach praktyki zawodowej zajmował się m.in. obsługą prawną wielostopniowej sieci dystrybucyjnej, w tym opracowywaniem umów agencyjnych, opiniowaniem programów motywacyjnych oraz konkursów sprzedażowych, doradztwem przy konstruowaniu produktów finansowych oraz postępowaniami spornymi.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Ewa Œwiderska

X

Jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, zwłaszcza zakładów ubezpieczeń. Doradza w zakresie postępowań przed organem nadzoru, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz w kwestiach bancassurance. Zajmuje się również zagadnieniami ochrony danych osobowych i ochrony konsumenta. Jest autorem szeregu publikacji w tym zakresie. Posiada także doświadczenie w zakresie transakcji korporacyjnych na rynku usług finansowych - była zaangażowana w transakcje łączenia i restrukturyzacji międzynarodowych instytucji finansowych. Dwukrotnie odbywała secondment w wiodących na polskim rynku firmach ubezpieczeniowych, gdzie zdobyła doświadczenie jako prawnik wewnętrzny.
Ewa Œwiderska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze oraz dwuletniego studium British Centre for English and European Legal Studies organizowanym przez University of Cambridge. Była uczestnikiem International Business and Trade Summer Law Program organizowanym przez Catholic University of America.
Włada biegle językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

CMS Cameron McKenna

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: