Proces karny a likwidacja

Termin:

17 kwietnia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Postępowanie karne wywiera istotny wpływ na inne postępowania, w tym również na postępowanie likwidacyjne. Większość orzeczeń sądów karnych i organów ścigania nie wiąże ubezpieczycieli, choć warto korzystać z dowodów i materiałów zebranych w toku prowadzonych przez nie postępowań.

Celem seminarium prowadzonego przez Marka Opielę jest omówienie istotnych z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej zagadnień prawa karnego (zarówno procesowych, jak i materialnoprawnych) oraz ich oddziaływania na sytuację prawną zakładu ubezpieczeń.

Ostatnia część seminarium będzie poświęcona problematyce przestępczości ubezpieczeniowej.

Kluczowe zagadnienia

 • Postępowanie karne a postępowanie likwidacyjne
 • Dowody w postępowaniu karnym
 • Rodzaje orzeczeń w postępowaniu karnym
 • Przestępczość ubezpieczeniowa w postępowaniu likwidacyjnym

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  - departamenty likwidacji szkód
 • Kancelarie prawne i odszkodowawcze
 • Adwokaci, radcowie prawni
 • Underwriterzy
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 17 kwietnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Marek Opiela

1. Istota odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej (podobieństwa i różnice)
2. Postępowanie karne a postępowanie likwidacyjne (cele i funkcje)
3. Dowody w postępowaniu karnym

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Marek Opiela

4. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu karnym
5. Naprawienie szkody w prawie karnym
6. Możliwość ?objęcia? ochroną ubezpieczeniową środków karnych

12:45

Lunch

13:15

Marek Opiela

7. Zakres związania ubezpieczyciela
8. Przestępstwo a przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
9. Możliwość przedłużenia postępowania likwidacyjnego w związku z toczącym się postępowaniem karnym

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Marek Opiela

10. Przestępczość ubezpieczeniowa w postępowaniu likwidacyjnym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marek Opiela

X

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dittmajer i Wspólnicy sp.k. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa procesowego.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi ubezpieczycieli zarówno na etapie tworzenia produktów, likwidacji szkód, jak i postępowań sądowych. Reprezentuje również innych uczestników rynku ubezpieczeniowego oraz podmioty świadczące usługi medyczne.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: