Reasekuracja

Termin:

8 lipca 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium prowadzone przez Tomasza Libronta "Budowa programu reasekuracyjnego" ma za zadanie przybliżyć uczestnikom cały złożony proces powstawania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów firmy ubezpieczeniowej oraz roli, jakie spełniają wszystkie strony uczestniczące przy jego tworzeniu.

Reasekuracja nie funkcjonuje w oderwaniu od innych obszarów działalności firmy ubezpieczeniowej i może mieć wpływ na różne aspekty jej działalności. Przedmiotem pierwszej części seminarium będzie zdefiniowanie roli i funkcji, jakie pełni reasekuracja w firmie ubezpieczeniowej oraz wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej.

W drugiej części seminarium prześledzimy standardowy proces aranżowania programu reasekuracji z podziałem na reasekurację obligatoryjną i fakultatywną. Dopełnieniem dwóch pierwszych części będzie opisanie i charakterystyka światowego rynku reasekuracyjnego z uwzględnieniem zarówno roli i znaczenia agencji ratingowych jak również zmieniającej się sytuacji na międzynarodowym rynku reasekuracyjnym. Podczas ostatniej części zaprezentowane i omówione zostaną przykłady różnych rozwiązań w zakresie reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej.

Seminarium jest powtórką spotkania z dnia 29 października 2012 r.

Kluczowe zagadnienia

  • Wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej
  • Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej
  • Dokumenty, definicje, proces budowy programu reasekuracji
  • Alternatywne rynki reasekuracyjne
  • Przykłady

Dla kogo

  • Departamenty reasekuracyjne ubezpieczycieli
  • Biura finansowe i aktuarialne ubezpieczycieli
  • Duzi brokerzy ubezpieczeniowi
  • Brokerzy reasekuracyjni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 8 lipca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Tomasz Libront, Colemont

1. Wstęp: rola i funkcja reasekuracji w firmie ubezpieczeniowej oraz wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej
2. Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej
a) Definicje reasekuracyjne
b) Dokumenty reasekuracyjne

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Tomasz Libront, Colemont

2. Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej - cd.
c) Proces budowy programu reasekuracji obligatoryjnej
d) Proces aranżowania ochrony reasekuracji fakultatywnej

12:45

Lunch

13:15

Tomasz Libront, Colemont

3. Œwiatowy rynek reasekuracyjny
a) Agencje ratingowe i znaczenie ratingu w reasekuracji
b) Polski rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny z perspektywy ocen ratingowych
c) Tradycyjny rynek reasekuracyjny
d) Rynek Lloyd’s
e) Alternatywne rynki reasekuracyjne
f) Brokerzy reasekuracyjni

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Tomasz Libront, Colemont

4. Przykłady
a)Przykładowe rozliczenie szkód w ramach umowy nieproporcjonalnej jak również w ramach umów proporcjonalno-reasekuracyjnych;
b)Przykładowe rozliczanie składki w ramach umowy nieproporcjonalnej tj. obliczanie stawki minimalno-depozytowej, rate on line, payback;
c)Działanie umów nieproporcjonalnych na przykładzie różnych klauzul reasekuracyjnych.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Libront

X

Broker reasekuracyjny, od 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w Colemont Polska Sp. z o.o., od 2010 roku Członek Zarządu Colemont Polska Sp. z o.o. W latach 1993 - 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym przez ostatnie 10 lat kierował Wydziałem ds. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie.
W 1993 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie a w 1994 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2003 roku ukończył w Wyższej Szkole Handlowej Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
Uczestniczył w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczenia OC m.in. dla największych polskich i litewskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: