Ochrona ppoż

Termin:

16 września 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zagrożenia pożarowe są najpoważniejszymi dla wielu ryzyk zarówno dużych, jak i małych linii biznesu ubezpieczeniowego. W praktyce mają również znaczenie dla ryzyk takich jak BI. Stąd znajomość przyczyn powstawania pożarów, ich rozprzestrzeniania, czy wiedza na temat systemów zabezpieczających jest tak ważna.

Najwięcej o pożarach można dowiedzieć się z praktyki. Studia przypadków będą więc zawsze podstawą do oceny tak poszczególnych zagrożeń, jak i metod zapobiegania. Na przypadki zawsze trzeba jednak nakładać analizy i statystyki. Wtedy widać szerszy obraz sytuacji.

Kluczowe zagadnienia

  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów w obiektach
  • Wymagania w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Organizacyjne aspekty ochrony przeciwpożarowej obiektów

Dla kogo

  • Inżynierowie ryzyka
  • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
  • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
  • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
  • Risk managerowie
  • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 16 września 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

1. Charakterystyka przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
w obiektach budowlanych w oparciu o:
--statystyki pożarowe
--studia przypadków

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

2. Przedstawienie wybranych wymagań związanych z wyposażaniem obiektów w techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych,
w tym w kontekście ich:
--projektowania
--wykonawstwa
--konserwacji

12:45

Lunch

13:15

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

3. Omówienie problemów związanych z aspektami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, w tym:
--opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
--wdrażaniem zawartych w niej procedur

14:30

Przerwa kawowa

14:45

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

4. Dyskusja nad różnymi problemami i zapytaniami uczestników seminarium

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr inż. Paweł Janik

X

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia magisterskie w latach 1988 - 1993) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia doktoranckie w zakresie ubezpieczeń w latach 1995 - 2000). Ponadto absolwent studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej (1994 - 1995) oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (2001 - 2002) w zakresie informatyki oraz zarządzania kryzysowego.
Od 1993 w służbie stałej w Państwowej Straży Pożarnej, początkowo w Komendzie Rejonowej (1993 - 1994), a później w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Koninie (1995). Od 1 września 1995 r. pracownik Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Od 1 września 2007 r. dyrektor wspomnianego Biura.
Specjalista w zakresie rozpoznawania i analizowania zagrożeń, w tym związanych z kontrolą działań w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (Dyrektywa SEVESO II). Od 2006 r. przedstawiciel KGPSP w działającym przy Komisji Europejskiej Komitecie Kompetentnych Władz ds.. Wdrażania Dyrektywy SEVESO II. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących rozpoznawania, analizowania, oceny i zapobiegania zagrożeniom.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: