Komunikacja - odpowiedzialność

Termin:

8 marca 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wynik techniczny ubezpieczycieli w coraz większym stopniu obciążony będzie konsekwencjami rosnącej ilości i wartości roszczeń z tytułu szkód na osobie, w szczególności zgłaszanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zajmujemy się zatem szczegółowymi podstawami tychże roszczeń wywodzonymi z treści art. 446 § 4 k.c. (kto jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego, jak mierzyć rozmiar krzywdy) oraz skutkami finansowymi rosnącej liczby roszczeń opartych o art. 448 k.c., gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu przed 3.08.2008 r. i utrwalaniem się jednolitego orzecznictwa w tych sprawach. W tym samym czasie ubezpieczyciele wypłacają świadczenia w ramach ubezpieczenia OC ppm, z tytułu zgłaszanych szkód na osobie, w sytuacjach, w których charakter zdarzenia, ubezpieczeniowy status sprawcy szkody lub poszkodowanego tego nie uzasadniają.

Piotr Kaczanowski, w toku seminarium, przedstawi analizę aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do przedmiotowych zagadnień, a w części ostatniej, na przykładzie skomplikowanych zdarzeń, wskaże prawidłowe rozwiązania.

Kluczowe zagadnienia

  • Wprowadzenie pojazdu do ruchu jako początek odpowiedzialności gwarancyjnej
  • Poszkodowany i uprawniony w ubezpieczeniu OC ppm, a kodeksowe pojęcie osoby trzeciej
  • Metodyka ustalania odpowiedzialności gwarancyjnej w zdarzeniach komunikacyjnych
  • Przykłady - ustalanie odpowiedzialności gwarancyjnej w trudnych zdarzeniach komunikacyjnych

Dla kogo

  • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli, związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
  • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód
  • Niezależne firmy likwidacji szkód
  • Kancelarie odszkodowawcze
  • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 8 marca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Piotr Kaczanowski

1. Ruch pojazdu jako podstawa odpowiedzialności cywilnej i gwarancyjnej
2. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
3. Bezpośrednie załadowywanie i rozładowywanie pojazdu
4. Zatrzymanie i postój pojazdu
5. Wprowadzenie pojazdu do ruchu jako początek odpowiedzialności gwarancyjnej (art. 23 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK)
a) Pojazd przed rejestracją
b) Pojazd historyczny
c) Pojazd wolnobieżny
d) Kiedy kończy się odpowiedzialność gwarancyjna (z upływem okresu ubezpieczenia, czy z chwilą opuszczenia drogi)?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Poszkodowany i uprawniony w ubezpieczeniu OC ppm, a kodeksowe pojęcie osoby trzeciej

Piotr Kaczanowski

1. Relacja art. 822 k.c. i art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK- różne koncepcje i ich konsekwencje
2. Podmioty stosunku ubezpieczenia, a podmioty, których odpowiedzialność cywilna jest ubezpieczona (ubezpieczeni)
3. Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC ppm

12:45

Lunch

13:15

III. Metodyka ustalania odpowiedzialności gwarancyjnej w zdarzeniach komunikacyjnych

Piotr Kaczanowski

1. Ubezpieczeniowy status uczestnika zdarzenia w świetle przepisów Prawa o ruchu drogowym
2. Zasady odpowiedzialności posiadacza i kierującego pojazdem
3. Schematy odpowiedzialności we wszystkich przypadkach szkód na osobie
4. Metodyka - kolejne kroki w ustalaniu odpowiedzialności gwarancyjnej

14:30

Przerwa kawowa

14:45

IV. Przykłady - ustalanie odpowiedzialności gwarancyjnej w trudnych zdarzeniach komunikacyjnych

Piotr Kaczanowski

1. Œmierć osoby za kierownicą pojazdu holowanego
2. Œmierć dwóch osób w wyniku zatrucia spalinami w pojeździe znajdującym się w garażu
3. Szkoda na osobie pieszego na skutek zawinionego działania pasażera pojazdu
4. Œmierć operatora dźwigu umieszczonego na podwoziu samochodu ciężarowego podczas rozładunku innego pojazdu
5. Œmierć klienta w wyniku przygniecenia przez towar spadający z regału w magazynie wysokiego składowania, na skutek uderzenia w regał przez wózek widłowy
6. Zdarzenia zaprezentowane przez uczestników seminarium

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu AutoEkspert Sp. z o.o.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: