OC utracone dochody

Termin:

10 stycznia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wśród roszczeń przysługujących poszkodowanym w przypadku szkody na osobie, jednym z najtrudniejszych dowodowo i rachunkowo, jest roszczenie z tytułu utraconych dochodów. O ile przy umowie o pracę udowodnienie, że doszło do straty w dochodach jest dość łatwe, o tyle w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście powstaje problem jak dojść do kategorii dochodu netto, z jakimi dokumentami to zweryfikować, jak ustalić prawo do otrzymania przez przedsiębiorcę świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Podczas spotkania Monika Borowiecka-Paczkowska omówi podstawowe zasady podlegania przedsiębiorców ubezpieczeniom społecznym, zakres przysługujących im świadczeń oraz metody rachunkowe i dowodowe ustalania straty w dochodach z działalności gospodarczej. Wiedza ta jest bezcenna, zarówno dla tych, którzy przygotowują roszczenia poszkodowanych, jak i dla pracowników zakładów ubezpieczeń, których zadaniem jest weryfikacja złożonego roszczenia i wydanie decyzji w sprawie.

Kluczowe zagadnienia

 • Prawo podatkowe
 • Ubezpieczenie społeczne: zakres, wymiar składki
 • Podatek dochodowy: rozliczenia, ulgi, określanie dochodu netto
 • Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym
 • Rodzaje działalności podlegające opodatkowaniu kartą podatkową
 • Utracone dochody taksówkarzy

Dla kogo

 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • UFG, PBUK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 10 stycznia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Wprowadzenie do tematyki utraconych dochodów:

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Podstawy prawne
b. Metoda dyferencyjna ustalania rozmiaru szkody w dochodach
c. Klasyfikacja roszczenia z tytułu utraconych dochodów
d. Elementy istotne przy rozpatrywaniu roszczenia w zależności od rodzaju szkody

2. Kilka słów o prawie podatkowym:

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. ródła prawa podatkowego
b. Przedawnienie obowiązku podatkowego
c. Podmiot i przedmiot opodatkowania
d. Podstawowe źródła przychodów podlegających opodatkowaniu
e. Metody obliczania należnego podatku dochodowego

10:30

Przerwa kawowa

10:45

3. Ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

Monika Borowiecka-Paczkowska

a.Zakres obowiązku ubezpieczeniowego
b. Wymiar składki ubezpieczeniowej
c. Œwiadczenia przysługujące w przypadku czasowej niezdolności do pracy

4. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Obowiązki ewidencyjne i zgłoszeniowe -podatek dochodowy
b. Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
c. Możliwość korzystania z ulg podatkowych i rozliczania się ze współmałżonkiem
d. Określanie dochodu netto - schemat

11:45

Przerwa kawowa

12:00

5. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Obowiązki ewidencyjne i zgłoszeniowe - podatek dochodowy
b. Stosowane stawki ryczałtu
c. Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
d. Metodologia ustalania dochodu netto

6. Działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Rodzaje działalności podlegające opodatkowaniu karta podatkową
b. Obowiązki ewidencyjne i zgłoszeniowe - podatek dochodowy
c. Ustalanie wymiaru podatku opłacanego w formie karty podatkowej
d. Metodologia ustalania dochodu netto

13:00

Lunch

13:30

7.Utracone dochody taksówkarzy

Monika-Borowiecka-Paczkowska

a.Opodatkowanie taksówkarzy podatkiem dochodowym
b.Opodatkowanie taksówkarzy podatkiem VAT
c.Obowiązek posiadania kasy rejestrującej i jej znaczenie dla ustalenia utraconego dochodu taksówkarza
d.Metodologia ustalania dochodu netto w zależności od wybranej formy opodatkowania

14:30

Przerwa kawowa

14:45

8.Podsumowanie

Monika Borowiecka-Paczkowska

Wnioski

15:45

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: