BLS

Termin:

23 czerwca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Bezpośrednia likwidacja szkód to jeden z najgorętszych tegorocznych ubezpieczeniowych tematów. Niestety w rozmowach dotyczących tej kwestii dominują emocje – mało jest zaś argumentów merytorycznych. Decyzją Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń ustalono, że BLS zostanie w Polsce wprowadzony – ciągle jednak, mimo trwających od wielu lat prac, nie znamy szczegółów.

W czasie seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęconego bezpośredniej likwidacji szkód zostaną omówione ogólne zasady funkcjonowania systemów BLS w kilku krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Grecja, Rosja), zalety i wady poszczególnych modeli BLS, a co najważniejsze – uwarunkowania prawne dla wprowadzania i funkcjonowania systemu BLS w Polsce. Analiza będzie dotyczyć zarówno systemu opartego na zawartym przez ubezpieczycieli porozumieniu, jak i systemu, w którym ubezpieczyciel likwiduje szkody na zlecenie własnego klienta bez porozumienia z innym ubezpieczycielem.

Kluczowe zagadnienia

 • Czym jest bezpośrednia likwidacja szkód
 • Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu BLS
 • Podstawy prawne BLS
 • BLS a wojna cenowa ubezpieczycieli
 • BLS a prawo konkurencji
 • BLS a upadłość ubezpieczyciela

Dla kogo

 • pracownicy ubezpieczycieli związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • niezależne firmy likwidacji szkód
 • brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód
 • kancelarie prawne
 • kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 23 czerwca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Czym jest bezpośrednia likwidacja szkód?
2. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu BLS opartej na porozumieniu ubezpieczycieli.
3. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu BLS opartej na podstawach ustawowych.
4. Podstawy prawne BLS w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

5. Podstawy prawne BLS w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
6. Konstrukcje prawa cywilnego stojące u podstaw BLS.
7. BLS na zlecenie klienta (bez porozumienia) a BLS w oparciu o porozumienie ubezpieczycieli.
8. BLS oparte na rozliczeniach ryczałtowych.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

9. BLS oparte na poniesionych rzeczywistych kosztach.
10. BLS a wojna cenowa ubezpieczycieli.
11. Swoboda ubezpieczonego dotycząca sposobu likwidacji szkody w ramach BLS.
12. BLS a konsumenckie prawa ubezpieczającego.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

13. BLS a prawo ubezpieczonego/poszkodowanego do sądu.
14. BLS a prawo konkurencji.
15. BLS a upadłość ubezpieczyciela.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: