OWU OC

Termin:

12 grudnia 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Umiejętność redagowania i interpretowania ogólnych warunków ubezpieczenia jest kluczem do legalnego i zarazem rentownego prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Napisanie OWU w sposób jednoznaczny, klarowny, pozbawiony klauzul abuzywnych, a jednocześnie należycie zabezpieczający interesy ubezpieczyciela to prawdziwe wyzwanie. Założenia teoretyczne prawidłowej redakcji OWU są powszechnie znane i nie ma sensu ich powtarzać. Znacznie bardziej potrzebne są dzisiaj warsztaty praktyczne, podczas których na przykładzie wydawanych przez ubezpieczycieli OWU pokazane zostaną pozytywne i negatywne przykłady redagowania tekstu warunków, przyczyny ich niejednoznaczności, abuzywności, wewnętrznych sprzeczności, powtórzeń, braku konsekwencji terminologicznej niezgodności z obowiązującym prawem.

Dobrze zredagowane ogólne warunki ubezpieczeń - godzić ogień z wodą: być przyjazne dla klienta i zabezpieczać interesy ubezpieczyciela. Warunki takie są kluczowym elementem systemu informacji o treści umowy ubezpieczenia, którego istnienie wymagane jest przez rekomendację U i wytyczne dystrybucyjne. Wszelkie inne elementy tego systemu (w szczególności karta produktu) stanowią jedynie uzupełnienie i konsekwencję OWU. Dobrze zredagowane OWU muszą korespondować z przepisami ustawowymi i realizować możliwości stworzone w nich przez ustawodawcę. Przykłady konkretnych rozwiązań podane zostaną w czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Kluczowe zagadnienia

 • Definicje pojęć używanych w OWU
 • Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych OC
 • Niestandardowy trigger jako klauzula zaskakująca
 • Sposób określania triggera w OWU
 • Misselling a sposób sformułowania OWU
 • OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 12 grudnia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1.Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości. przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia
2. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym
3. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń
4. Procedura zawierania umowy opisana w OWU - znaczenie prawne

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych OC
6. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia oraz przystępowania do ubezpieczenia grupowego niechcianych ubezpieczonych?
7. Szczególne zasady formułowania OWU w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz w odniesieniu do ubezpieczeń nadwyżkowych
8. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela OC

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Niestandardowy trigger jako klauzula zaskakująca
10. Sposób określania triggera w OWU
11. Misselling a sposób sformułowania OWU
12. ?Szukanie dziury w całym? czyli procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych
a. Nadużycie zaufania konsumenta
b. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw
c. Postanowienia wprowadzające w błąd
d. Klauzule zaskakujące
e. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego
f. Manipulacja zakresem ochrony - ?ubezpieczeniowa wydmuszka?
g. Użycie slangu ubezpieczeniowego

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

13. Procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych
14. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu
15. Dopuszczalna objętość OWU
16. Postanowienia OWU a ?techniki sprzedaży? stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: