PZP a ubezpieczenia

Termin:

11 marca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo zamówień publicznych i ubezpieczenia to dwa obszary stosowania prawa, które w wielu miejscach są stosowane równolegle, co nie oznacza, że całkowicie bezkolizyjnie. W wielu sytuacjach osoby stosujące prawo są zmuszone decydować, która z istniejących i dostępnych interpretacji jest właściwa i najlepiej zabezpiecza interesy danego podmiotu.

Niezależnie od powyższych Prawo zamówień publicznych nieustannie ulega zmianie, czego przykładem jest nowelizacja z 8 listopada 2013 r. znacznie rozszerzająca potencjalne ryzyka ubezpieczeniowe na obszary dotychczas wyłączone lub sporne.

O tych i innych problemach mówić będzie Arkadiusz Szyszkowski na seminarium "PZP a ubezpieczenia - istotne zagadnienia, case studies".

Kluczowe zagadnienia

 • Opis warunków udziału w postępowaniu a ubezpieczenia
 • SIWZ a OWZ
 • Gwarancje wadialne i zabezpieczeniowe
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego - klauzule
 • Nowelizacja PZP z 8 listopada 2013 r. i jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 11 marca 2014 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

1. Nowelizacja Pzp z 8 listopada 2013 r. i jej wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe
a) ryzyko ze względu podwykonawców
b) ryzyko braku płatności
c) nowy zakres umowy o roboty budowlane – nowy zakres kar umownych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

2. Opis warunków udziału w postępowaniu a ubezpieczenia
a) wartość i zakres polisy w opisie warunków
b) polisa OC jako dokument potwierdzający spełnienie warunków
3. Postanowienia SIWZ – wpływ wykonawcy na treść, modyfikacje
a) terminy modyfikacji
b) jak wykonawca może wpłynąć na treść SIWZ
c) SIWZ a OWZ

12:45

Lunch

13:15

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

4. Gwarancje wadialne i zabezpieczeniowe – podobieństwa i różnice
a) treść gwarancji wadialnej
b) treść gwarancji zabezpieczeniowej
c) problem z art. 46 ust. 4a w kontekście wypłaty kwoty gwarancyjnej

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

5. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego – klauzule rozszerzające, klauzule redukcyjne - doubezpieczenie – przewidywalne i nieprzewidywalne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta” (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

 

Newsletter: