BI

Termin:

21 maja 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rozróżnienie ubezpieczeniowego zysku brutto oraz księgowego zysku brutto to tylko początek drogi każdego, kto chce się zajmować ubezpieczeniami przerw w produkcji. Business interruption wymaga doskonałej znajomości i języka ubezpieczeń, i języka finansów oraz księgowości.

W czasie seminarium IMP Dorota Domańska, uznany w Polsce ekspert z zakresu likwidacji szkód z ubezpieczeń BI, przedstawi od strony rachunkowości finansowej proces zawierania umowy ubezpieczenia BI, ujawniania się szkody i ujmowania odszkodowania.

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawy kalkulacyjne ubezpieczenia utraty zysku
 • Ubezpieczeniowy zysk brutto w księgach rachunkowych, podstawy kalkulacji sumy ubezpieczenia
 • Uwidocznienie się elementów szkody BI w księgach rachunkowych
 • Ujęcia odszkodowania BI w księgach rachunkowych, przywrócenie wyniku firmy do stanu sprzed szkody

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia BI:
  -- underwriterzy,
  -- szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
  -- likwidatorzy szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi:
  -- osoby prowadzące ubezpieczenia BI
 • Przedstawiciele ubezpieczających
  -- pracownicy działów rachunkowości finansowej / zarządczej
  -- pracownicy działów zarządzania ryzykiem / ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 21 maja 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Dorota Domańska, Open Expert

1. Podstawowe definicje i podstawy kalkulacyjne ubezpieczenia utraty zysku (ubezpieczenia BI)
2. Ujęcie zysku brutto, jako przedmiotu ubezpieczenia, w księgach rachunkowych. Podstawy kalkulacji sumy ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Dorota Domańska, Open Expert

3. Odzwierciedlenie utraty zysku brutto na skutek utraty obrotu (elementu szkody) w księgach rachunkowych
4. Ujęcie wzrostu kosztów działalności poniesionych w celu ratowania obrotu (elementu szkody) w księgach rachunkowych

12:30

Lunch

13:00

Dorota Domańska, Open Expert

5. Odzwierciedlenie oszczędności w kosztach stałych (elementu szkody) w księgach rachunkowych
6. Ewidencja odszkodowania z ubezpieczenia utraty zysku w księgach rachunkowych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Dorota Domańska, Open Expert

7. Odszkodowanie z ubezpieczenia utraty zysku jako element przywracający księgowy zysk brutto przed opodatkowaniem do stanu sprzed szkody (naprawienie szkody)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 15 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od ponad 6 lat prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in. w szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Ukończyła liceum ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość, studia wyższe o kierunku ubezpieczenia oraz studia doktoranckie w Akademii Finansów w Warszawie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: