Wytyczne

Termin:

18 lipca 2014 r.

Miejsce:

Golden floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dyskusja dotycząca zasad dystrybucji ubezpieczeń skupiała się w ostatnich latach na ubezpieczeniach zawieranych w ramach bancassurance. W istocie jednak zasady dystrybucji ubezpieczeń powinny być jednolite bez względu na to, czy chodzi o umowy zawierane z udziałem banków, czy też z udziałem jakichkolwiek innych podmiotów. Chodzi przede wszystkim o właściwe uregulowanie bardzo popularnych w Polsce ubezpieczeń grupowych.

Stanowisko KNF pokazuje jasno, w jaki sposób ubezpieczyciele powinni kształtować modele docierania ze swymi produktami do klientów. Dzięki wykładni dokonanej przez organ nadzoru pojawiła się szansa na wyraźne oddzielenie praktyk pośrednictwa ubezpieczeniowego i praktyk ubezpieczającego. Ma to fundamentalne znaczenie dla właściwego kształtowania wszelkich ubezpieczeń grupowych, w szczególności w przypadku, gdy ubezpieczyciel wynagradza ubezpieczającego za wykonywane przez niego czynności.

W trakcie seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dokonana zostanie szczegółowa analiza sposobu interpretacji przepisów przez KNF i pokazane zostaną drogi wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z tą interpretacją.

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawa prawna Wytycznych i sposób rozumienia ich postanowień
 • Staranne formułowanie warunków ubezpieczenia – unikanie klauzul abuzywnych
 • Szczególne zasady polityki informacyjnej
 • Stosowanie a obchodzenie postanowień Wytycznych
 • System kontroli wewnętrznej i funkcja zgodności

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych:
 • ubezpieczycieli,
 • banków,
 • radców prawnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • multiagencji
 • innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 18 lipca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Podstawa prawna Wytycznych i sposób rozumienia ich postanowień.
2. Adresaci Wytycznych.
3. Nieprawidłowości w praktyce dystrybucji ubezpieczeń (z wyłączeniem bancassurance).
4. Cechy charakterystyczne pośrednika ubezpieczeniowego odróżniające go od ubezpieczającego.
5. Czy można łączyć rolę ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego -na czym polega i jak daleko sięga ewentualny konflikt interesów?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

6. Unikanie misselingu - Polityka informacyjna ubezpieczyciela przy zawieraniu umów ubezpieczenia.
7. Staranne formułowanie warunków ubezpieczenia - unikanie klauzul abuzywnych.
8. Szczególne zasady polityki informacyjnej w zakresie produktów z elementem inwestycyjnym.
9. Szczególne zasady polityki informacyjnej w zakresie umów ubezpieczenia na cudzy rachunek - prawo ubezpieczonego do informacji.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

10. Prawo ubezpieczonego (lub jego spadkobierców) do samodzielnego dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.
11. Sposób wynagradzania agenta ubezpieczeniowego.
12. Wynagrodzenie agenta a opłaty likwidacyjne.
13. Stosowanie a obchodzenie postanowień Wytycznych.
14. Konsekwencje niestosowania się do postanowień Wytycznych.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

15. Wytyczne a działalność oddziałów ubezpieczycieli na terytorium RP.
16. System kontroli wewnętrznej i funkcja zgodności.
17. Funkcje zarządu banku i rady nadzorczej ubezpieczyciela w zakresie dystrybucji.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: