Bancassurance

Termin:

29 stycznia 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od dawna oczekiwany projekt rekomendacji U upubliczniony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod koniec 2013 r. potwierdził poglądy tych wszystkich, którzy przekonywali, że model bancassurance wymaga głębokich zmian. Dotyczy to w szczególności kwestii jednoznacznego określenia pozycji banku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, możliwości pobierania przez bank prowizji od ubezpieczyciela, obowiązku lojalności banku wobec własnych klientów, możliwości dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia od ubezpieczyciela przez ubezpieczonego lub jego spadkobierców, swobody wyboru ubezpieczyciela przez klienta banku, dostępu do treści umowy oraz zasad dochodzenia roszczeń regresowych od klientów banku.

Wszystkie te problemy podczas seminarium Bancassurance: nadchodzą zmiany, którego celem jest zarysowanie nowego, wymaganego przez KNF modelu współpracy bankowo – ubezpieczeniowej, szczegółowo omówi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

  • Zidentyfikowane przez KNF problemy dotyczące bancassurance
  • Zakres zastosowania rekomendacji
  • Kwestia roszczeń regresowych kierowanych do klienta banku
  • Zadania zarządu banku i rady nadzorczej. Kontrola wewnętrzna, compliance

Dla kogo

Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów zaangażowanych w konstrukcję programów bancassurance:

  • Ubezpieczycieli
  • Banków
  • Radców prawnych
  • Brokerów ubezpieczeniowych obsługujących te instytucje

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 29 stycznia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Zidentyfikowane przez KNF problemy dotyczące bancassurance
2. Zakres zastosowania rekomendacji
3. Określenie roli banku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

4. Zakaz pobierania prowizji przez ubezpieczającego
5. Zwrot kosztów czynności ubezpieczającego
6. Rzetelna polityka informacyjna

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

7. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela
8. Lojalność banku wobec klienta
9. Prawo wyboru ubezpieczenia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

10. Kwestia roszczeń regresowych kierowanych do klienta banku
11. Zadania zarządu banku i rady nadzorczej. Kontrola wewnętrzna, compliance
12. Znaczenie rekomendacji dla ubezpieczeń grupowych poza bancassurance

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: