Dane osobowe

Termin:

12 lutego 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dla ubezpieczycieli i całego sektora finansowego – efektywne wykorzystanie informacji o klientach jest jednym z podstawowych wyzwań, przed jakim stają każdego dnia. Z jednej strony, rośnie ilość dostępnych informacji: media społecznościowe, rejestry publiczne i zewnętrzne bazy danych stwarzają niespotykane dotychczas możliwości pozyskiwania danych osobowych i ich wykorzystania w celu dotarcia do klienta, ale także w celu oceny wiarygodności finansowej tegoż klienta. Z drugiej strony, wzrasta także ilość regulacji prawnych, w których gąszczu coraz trudniej się poruszać.

Dr Paweł Litwiński, współautor najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, pokaże jak – pozostając w zgodzie z przepisami prawa – efektywnie pozyskiwać dane osobowe oraz maksymalizować korzyści z przetwarzania danych osobowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Co nowego w prawie: rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Tajemnica bankowa i ubezpieczeniowa – konstrukcja, zakres pojęć, podstawowe obowiązki z nimi związane
 • Jak skutecznie i zgodnie z prawem gromadzić dane osobowe?
 • Powierzanie danych osobowych do przetwarzania – praktyka GIODO, najczęstsze błędy
 • Kupowanie baz danych, współpraca z brokerami baz danych
 • Zasady ochrony danych osobowych w internecie
 • Komunikacja w kanale SMS i e-mail – ostatnie zmiany przepisów prawa, najnowsze orzecznictwo i praktyka organów ochrony prawnej

Dla kogo

 • Działy prawne ubezpieczycieli i ABI
 • Underwriterzy
 • Działy likwidacji szkód
 • Departamenty marketingu
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 12 lutego 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Informacje o klientach: dane osobowe, informacje anonimowe, tajemnice zawodowe

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Krótki przegląd źródeł prawa - co nowego w prawie: rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2. Jak prawidłowo rozumieć pojęcie danych osobowych?
3. Tajemnica bankowa i ubezpieczeniowa - konstrukcja, zakres pojęć, podstawowe obowiązki z nimi związane
4. Anonimizacja danych osobowych a tajemnica bankowa i ubezpieczeniowa - cudowny sposób rozwiązania wszelkich problemów?
5. Podstawowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych i informacji objętych tajemnicami zawodowymi

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Jak skutecznie i zgodnie z prawem gromadzić dane osobowe?
2. ródła pozyskiwania danych osobowych: własne bazy danych, zewnętrzne bazy danych, źródła powszechnie dostępne (portale społecznościowe, rejestry publiczne, bazy danych dot. Ubezpieczonych, bazy danych BIK)
3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych w branzy finansowej; odczarowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych; adekwatność przetwarzania danych osobowych
5. Marketing: własnych i cudzych towarów i usług, usług wspólnych, w grupie kapitałowej, z wykorzystaniem spółki dystrybucyjnej

12:15

Lunch

12:45

Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, cd.

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania w sektorze finansowym - regulacje dot. outsourcingu, praktyka GIODO, najczęstsze błędy
2. Powierzanie do przetwarzania danych osobowych klientów w sektorze finansowym
3. Kupowanie baz danych, współpraca z brokerami baz danych
4. Współpraca z agencjami reklamowymi w sektorze finansowym - praktyka GIODO, najczęstsze błędy
5. Podstawowe formy działań promocyjnych (loteria, konkurs) a prawo ochrony danych osobowych i tajemnice zawodowe

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Marketing z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Zasady ochrony danych osobowych w internecie
2. Profilowanie - profile identyfikowalne i anonimowe, podstawy prawne profilowania, informowanie osób o tworzonych profilach

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Œląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013), monografii ?Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym? (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. ?Prawo Internetu? (LexisNexis 2004, 2007), ?Prawo reklamy i promocji? (LexisNexis 2007), monografii: ?Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania? (2007), ?Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia? (2007) oraz ?Prawo umów elektronicznych? (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Œląskiego w Katowicach.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: