Floty

Termin:

11 lutego 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia flot stają się kluczowe dla ubezpieczeń komunikacyjnych, gdyż stanowią znaczącą część tego portfela i dobra ocena ryzyka w tym zakresie może mieć znaczący wpływ na kondycję ubezpieczeń komunikacyjnych zakładu ubezpieczeń.

Piotr Bryński omówi szereg czynników mających wpływ na jakość i ocenę portfela flotowego. Znajomość tych czynników oraz właściwe ich powiązanie pozwoli na właściwy dobór ryzyk i uzyskanie dobrego wyniku technicznego.

Kluczowe zagadnienia

  • Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot
  • Analiza szkód zagranicznych i porównanie ze szkodami krajowymi
  • Podstawowe parametry mające wpływ na wynik techniczny w ubezpieczeniach flot
  • Wskaźnik szkodowości księgowy brutto jako parametr do oceny jakości ubezpieczeń flotowych

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Firmy leasingowe
  • Firmy zarządzające flotami

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 11 lutego 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa i herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Bryński, Compensa TU SA VIG

1. Rozwój wartości szkód wypłaconych i rezerw szkodowych w czasie, na bazie konkretnego roku polisowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na OC komunikacyjne
2. Rozwój wartości szkód wypłaconych i rezerw w podziale na szkody rzeczowe i szkody osobowe
3. Rozwój ilości szkód w czasie, na bazie konkretnego roku polisowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na OC komunikacyjne
4. Analiza szkód zagranicznych i porównanie ze szkodami krajowymi

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Bryński, Compensa TU SA VIG

5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot
6. Niezbędne informacje do oceny ryzyka w ubezpieczeniach flotowych
7. Kształtowanie rezerw w ubezpieczeniach komunikacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rezerwę IBNR
8. Floty obarczone dużym ryzykiem

12:30

Lunch

13:00

Piotr Bryński, Compensa TU SA VIG

9. Wskaźnik szkodowości księgowy brutto jako parametr do oceny jakości ubezpieczeń flotowych
10. Podstawowe parametry mające wpływ na wynik techniczny w ubezpieczeniach flot
11. Porównanie podstawowych parametrów rynku polskiego z inni krajami europejskimi

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Piotr Bryński, Compensa TU SA VIG

12. Omówienie konkretnej floty z obliczeniem postawnych parametrów do oceny ryzyka - w tym sposób ustalania składki zarobionej oraz obliczenie składki należnej
13. Podsumowanie seminarium

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Bryński

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Compensa TU Vienna Insurance Group w Warszawie.
Wcześniej w latach 2004 do 2005 Dyrektor Biura Ubezpieczeń Transportowych i Komunikacyjnych SIGNAL IDUNA Polska, a w okresie 1994 do 2004 roku Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Osobowych TRYG Polska. Jednocześnie w latach 2001 do 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energo-Asekuracja Service S.A.
0d 1990 roku Ekspert Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, zrzeszony w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego - aktualnie rzeczoznawca certyfikowany, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego Sądu Okręgowego w Radomiu.
Od 1998 roku członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych ubezpieczeniom komunikacyjnym.
W latach 1979 do 1992 był pracownikiem naukowo-badawczym Politechniki Radomskiej w Zakładzie Silników Spalinowych pod kierunkiem profesora Andrzeja Kowalewicza. Jeden z autorów prototypu silnika szybkoobrotowego dla samochodów dostawczych na bazie silnika Perkins AD.3-152.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: