Likwidacja cargo

Termin:

19 sierpnia 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kilka ostatnich lat to wciąż fantastyczny rozwój przewozów w Polsce. A jeśli rozwój przewozów, to również coraz częściej szkód w przewożonych towarach. Również prób wyłudzeń przy okazji tych ubezpieczeń.

Kompleksowo problemy i rozwiązania konieczne przy likwidacji szkód w ubezpieczeniach cargo pokaże Marek Gryniuk, od lat - najpierw w zakładzie ubezpieczeń, a później jako niezależny likwidator - zajmujący się tą właśnie problematyką. Jego spojrzenie będzie cenne dla wszystkich, którzy przy tych ubezpieczeniach, zarówno przy sprzedaży, jak i obsłudze, i likwidacji, pracują.

Kluczowe zagadnienia

 • znaczenie regulacji oraz umów dla rozkładu ryzyka i w konsekwencji likwidacji szkód cargo
 • obowiązki poszczególnych stron
 • podmioty uczestniczące przy likwidacji szkód
 • konieczne procedury w transporcie
 • konieczne procedury likwidacyjne
 • wyłudzenia
 • przedawnienie roszczeń

Dla kogo

 • szefowie i pracownicy biur ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i brokerów, którzy chcieliby dowiedzieć się jak zawierane przez nich umowy będą likwidowane
 • underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach cargo
 • przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
 • duże podmioty zlecające przewozy towarów
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL zarówno ze strony klientów, jak i firm transportowych

  Uwaga!
  Na seminarium nie będą przyjmowane zgłoszenia dla osób i firm zajmujących się likwidacją szkód na zlecenie ubezpieczycieli, ubezpieczających lub ubezpieczonych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 19 sierpnia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Marek Gryniuk, Crawford

1. Ryzyko transportowe (rozkład ryzyka) i jego wpływ na likwidację szkody (INCOTERMS 2010)
2. Uprawniony do odbioru odszkodowania (INCOTERMS 2010) poprzez zawarty kontrakt handlowy
3. Transport obcy (przewoźnik zawodowy), transport własny, vanseling i wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciela
4. Wyłączenia odpowiedzialności wskazane w zakresie umowy ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Marek Gryniuk, Crawford

5. Obowiązki nadawcy (sposób zabezpieczenia ładunku na czas przewozu - sztauowanie)
6. Obowiązki ubezpieczonego (poszkodowanego) w momencie powstania szkody
7. Udział komisarza awaryjnego w czynnościach likwidacyjnych (wpływ szybkości dokonania oględzin mienia na ustalenie wysokości powstałej szkody)
8. Konieczność spisania protokołu wspólnego (wpływ na ewentualny regres)

12:30

Lunch

13:00

Marek Gryniuk, Crawford

9. Obowiązek minimalizacji szkody
10. Zabezpieczenie kompletu dokumentów (obowiązek ubezpieczonego)
11. Wyłudzenie odszkodowania:
- Ładunek inny niż zadeklarowany
- Fałszywy przewoźnik
- Szkoda ?planowana?
- ?Planowane? powiększenie szkody

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Marek Gryniuk, Crawford

12. Przedawnienie roszczeń:
- W stosunku do ubezpieczyciela
- W stosunku do spedytora
- W stosunku do przewoźnika
- W stosunku do podwykonawcy

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marek Gryniuk

X

Od początku kariery związany z obszarem likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zdobywał doświadczenie pracując w TUiR Warta, początkowo jako specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych, a następnie kierownik ds. likwidacji szkód.Od 2004 roku związany z Crawford Polska, obecnie Dyrektor Operacyjny oraz członek Zarządu. Jest również Starszym Ekspertem ds.Likwidacji Szkód oraz likwidatorem szkód Crawford GTSSM. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku zarządzanie oraz członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Uczestnik kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu likwidacji szkód oraz prawa cywilnego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: