Szkody zagraniczne

Termin:

27 marca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych w praktyce”, które poprowadzi Magdalena Skowerska, skoncentrowane będzie na kwestiach praktycznego zastosowania przepisów obowiązujących w krajach odwiedzanych przez zmotoryzowanych Polaków, zarówno w celach zarobkowych, jak i turystycznych.

Każdej podróży do wymienionego w agendzie kraju towarzyszyć będzie konkretny przykład zaczerpnięty z wieloletniej praktyki prowadzącej seminarium.

Państwa uwagę pragniemy skupić na tym, co w danym kraju stwarza największe lub najbardziej powszechne kłopoty w praktyce likwidacji szkód komunikacyjnych.

I tak np. - w Wielkiej Brytanii skoncentrujemy się na omówieniu przepisów ruchu drogowego w kontekście tych najczęściej przekraczanych przez Polaków i powodujących nieporozumienia przy ustalaniu odpowiedzialności.
W Niemczech, gdzie wielu z naszych rodaków pracuje, omówione zostaną m.in. Kwestie wypadków komunikacyjnych w drodze do/z pracy, granicy odpowiedzialności przy szkodzie całkowitej, a także spróbujemy zmierzyć się z zagadnieniem roszczenia regresowego w przypadku szkody z udziałem zestawu pojazdów.

We Włoszech poznamy tajniki znaczenia więzi rodzinnych w kontekście likwidacji szkody osobowej, a w Hiszpanii dowiemy się na czym w praktyce polega zasada kompensaty.

Przyjrzymy się też niektórym likwidacyjnym mitom…

W części teoretycznej zostaną omówione zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w Systemie Zielonej Karty.

Naszą intencją jest też stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie likwidacji szkód zagranicznych. Tak więc ostatnia część seminarium będzie poświęcona prezentacji przygotowanych przez Państwa przykładów szkód, z którymi borykaliście się w swojej praktyce, a także zadawaniu pytań prowadzącej.

Kluczowe zagadnienia


  • System Zielonej Karty – Decyzje 47 Zgromadzenia Rady Biur – maj 2013 r.
  • Praktyczne aspekty likwidacji szkód rzeczowych i osobowych z ubezpieczenia OC sprawcy szkody komunikacyjnej w krajach: Liwa, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Włochy, Austria, Czechy, Belgia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia
  • IV i V Dyrektywa UE – kierunki zmian
  • Analiza przypadków szkód zagranicznych

Dla kogo

  • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli komunikacyjnych
  • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód zagranicznych
  • Kancelarie odszkodowawcze
  • Kancelarie prawne
  • Firmy assistance
  • PBUK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 27 marca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Magdalena Skowerska, Van Ameyde

1. System Zielonej Karty - Decyzje 47 Zgromadzenia Rady Biur - maj 2013:
• Zwrot wydatków korespondenta
• Gwarancje Biura z tytułu odsetek za zwłokę
• Zgłaszanie wezwań gwarancyjnych
• Termin potwierdzenia ZK i umiejscowienia pojazdu
2. IV i V Dyrektywa UE - kierunki zmian

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Magdalena Skowerska, Van Ameyde

3. Praktyczne aspekty likwidacji szkód rzeczowych i osobowych z ubezpieczenia OC sprawcy szkody komunikacyjnej w wybranych krajach cz I:
• Francja - Badinter Law - zastosowanie w praktyce likwidacyjnej
• Wielka Brytania - zasady ruchu drogowego (m.in. ruch na rondzie), zasady ustalania odpowiedzialności
• Włochy - specyfika szkody osobowej i roli świadka
• Niemcy - zasada integralności, co z zadośćuczynieniem?Szkody z udziałem zestawu pojazdów
• Holandia - utracony dochód, koszt wynajmu pojazdu zastępczego, holowanie pojazdu
• Belgia - zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej
• Kraje skandynawskie - pułapki likwidacji w kolebce Systemu ZK

12:45

Lunch

13:15

Magdalena Skowerska, Van Ameyde

4. Praktyczne aspekty likwidacji szkód rzeczowych i osobowych z ubezpieczenia OC sprawcy szkody komunikacyjnej w wybranych krajach cz II:
• Hiszpania -zasada kompensaty w szkodzie rzeczowej, tablice w szkodzie osobowej
• Austria - podstawowe zasady i przykłady z praktyki likwidacyjnej
• Kraje Europy Wschodniej (Liwa, Rosja, Ukraina) - specyfika praktyki likwidacji szkód
• Czechy - szkoda z winy kierującego nieubezpieczonym pojazdem
5. Zagospodarowanie zagranicznego pojazdu na terytorium RP i polskiego poza jej granicami

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Magdalena Skowerska, Van Ameyde

6. Analiza przypadków szkód zagranicznych powstałych w różnych krajach europejskich i odpowiedzi na pytania uczestników

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Magdalena Skowerska

X

Szkodami zagranicznymi zajmuje się od 1984 r. począwszy od stanowiska likwidatora aż do zarządzającego departamentem likwidacji szkód zagranicznych w TUiR WARTA S.A. Posiadana wiedza, jest zatem nie tylko teoretyczna, ale potwierdzona wieloletnią praktyką na różnych etapach likwidacji szkód zagranicznych.
Uczestniczyła w powstawaniu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( aktualnie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), z którym po dziś dzień ściśle współpracuje. Historii PBUK poświęciła pracę podyplomową na SGH.
Brała udział w kilkudziesięciu szkoleniach zagranicznych poświęconych problematyce obsługi szkód zagranicznych, zarówno w charakterze słuchacza jak i prelegenta.Aktualnie nadzoruje likwidację szkód zagranicznych w Van Ameyde Polska - polskiego oddziału Van Ameyde International.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: