Nowelizacja

Termin:

25 września 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Mija siedem lat od chwili wejścia w życie największej i najbardziej znaczącej nowelizacji kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Budziła przed siedmioma laty żywe emocje i kontrowersje. Wiele osób wróżyło, że wejście w życie nowelizacji spowoduje katastrofę na rynku ubezpieczeniowym.
Czas okazał się jednak łaskawy dla przepisów nowelizacji. Zmieniono je tylko raz, a zmiana odnosiła się tylko do jednego przepisu. Dla porównania: przepisy ustaw wchodzących w skład pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 r. nowelizowane były kilkadziesiąt razy, zaś dokonane zmiany odnosiły się do kilkuset przepisów.

O tym, jak sprawdziły się poszczególne przepisy, jak zostały one zinterpretowane przez sądy i w literaturze prawa ubezpieczeniowego oraz o sposobach wykładni każdego z przepisów nowelizacji będzie mowa w czasie seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęconego doświadczeniom w stosowaniu przepisów nowelizacji.

Kluczowe zagadnienia

 • Ubezpieczenia na cudzy rachunek
 • Interes ubezpieczeniowy
 • Konsekwencje istotnej zmiany ryzyka w okresie ubezpieczenia
 • Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia
 • Zasada odszkodowania
 • Klauzula reprezentantów

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu umów
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 25 września 2014 r.
9:00

Rejestracja

( i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Œwiadczenie ubezpieczyciela to ochrona ubezpieczeniowa
2. Ochrona konsumencka w ubezpieczeniach
3. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy.
4. Ubezpieczenia na cudzy rachunek
5. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia majątkowego przez ubezpieczyciela z ważnych powodów
6. Konsekwencje prawne niezapłacenia raty składki w terminie

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

7. Przekazywanie ubezpieczycielowi informacji o ryzyku
8. Konsekwencje istotnej zmiany ryzyka w okresie ubezpieczenia
9. Termin spełnienia świadczenia pieniężnego przez ubezpieczyciela
10. Termin powiadomienia o wypadku
11. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia
12. Interes ubezpieczeniowy

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

13. Regulacja ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
14. Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
15. Zasada odszkodowania
16. Ratowanie przedmiotu ubezpieczenia
17. Klauzula reprezentantów

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

18. Obejmowanie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek
19. Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie
20. Wskazywanie uposażonego
21. Samobójstwo ubezpieczonego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: