Obowiązkowe OC

Termin:

2 lipca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obszar obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce bardzo szeroki i wciąż się rozszerza. Choć od dekady obowiązuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, to jednak ciągle w tym obszarze wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych. Ustawodawca nie udziela jasnych odpowiedzi, bywa niekonsekwentny, reguluje niektóre instytucje prawne kilkukrotnie, inne zaś pozostawia poza obszarem regulacji prawnej. Dodatkowym źródłem niepewności prawnej dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń OC jest ustawodawstwo deregulacyjne, które pozbawia wiele zawodów ram prawnych, organizacyjnych i korporacyjnych pozostawiając jednak często obowiązek ubezpieczenia OC.

Seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, poświęcone obowiązkowym ubezpieczeniom OC innym niż ubezpieczenia komunikacyjne będzie dobrą okazją do analizy regulacji prawnych i stanów faktycznych, a także do konfrontacji stanowisk i podejmowania prób konstruktywnej interpretacji obowiązującego prawa.

Kluczowe zagadnienia

 • Waloryzacja świadczeń ubezpieczeniowych z obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • Powinności ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Triggery w obowiązkowych ubezpieczeniach OC
 • Charakter prawny ubezpieczeń nadwyżkowych
 • Regres niewłaściwy
 • Podwójne ubezpieczenie obowiązkowe OC

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu umów
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 2 lipca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Które ubezpieczenia są rzeczywiście obowiązkowe? Próba odpowiedzi na pytanie o zakres obowiązywania ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
2. Obowiązek ubezpieczenia czy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia?
3. Obowiązek ubezpieczenia po stronie ubezpieczyciela
4. Charakter prawny ubezpieczeń nadwyżkowych
5. Jaka powinna być suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

6. Treść umowy ubezpieczenia obowiązkowego - zakres swobody przy konstruowaniu warunków umowy
7. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów ubezpieczeń obowiązkowych
8. Czy należy wydawać ogólne warunki ubezpieczeń OC obowiązkowych?
9. Składka w ubezpieczeniach obowiązkowych

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

10. Powinności ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach obowiązkowych
11. Obejmowanie zakresem odpowiedzialności winy umyślnej i rażącego niedbalstwa osoby ubezpieczonej
12. Triggery w obowiązkowych ubezpieczeniach OC
13. Regres niewłaściwy
14. Waloryzacja świadczeń ubezpieczeniowych z obowiązkowego ubezpieczenia OC

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

15. Podwójne ubezpieczenie obowiązkowe OC
16. Pokrycie szkody ubezpieczeniem obowiązkowym OC i ubezpieczeniem dobrowolnym
17. Zasady likwidacji szkody w obowiązkowym ubezpieczeniu OC

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: