Konosament

Termin:

15 kwietnia 2014 r.

Miejsce:

Golden floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

„Problematyka konosamentów spedytorskich” to temat z pogranicza ubezpieczeń transportowych oraz działalności firm spedycyjnych, które coraz częściej, w szczególności w odniesieniu do transportów z i na Daleki Wschód, sięgają po instrument, jakim jest konosament spedytorski. Poświęcone temu zagadnieniu seminarium obejmować zatem będzie zarówno problematykę prawo-ubezpieczeniową, jak i praktyczne i prawne aspekty wystawiania konosamentów typu House Bill of Lading (HBL).

Jeden z podstawowych celów seminarium, które poprowadzi Beata Janicka, to zidentyfikowanie różnic pomiędzy odpowiedzialnością cywilną spedytora a odpowiedzialnością cywilną spedytora – wystawcy House Bill of Lading, pozwalających na odróżnienie instytucji prawnej spedytora od NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier).

Przybliżenie konstrukcji prawnej NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) ma w założeniu między innymi zwrócić uwagę uczestników na pomijany często aspekt, jakim jest funkcjonujący w niektórych krajach obowiązek uzyskania zezwolenia na wystawienie konosamentów spedytorskich i wykonywanie działalności NVOCC, a także na inny zakres odpowiedzialności cywilnej wystawcy konosamentu spedytorskiego oraz kwestię możliwości dochodzenia od tego typu podmiotów roszczeń na drodze regresu ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

 • Dokumenty przewozowe w przewozie morskim
 • Zasady działania NVOCC
 • Konosament, jego rodzaje, zasady zbywania, funkcje
 • Przykłady ustawodawstw nakładających obowiązek uzyskania licencji przez NVOCC
 • OC spedytora a OC wystawcy HBL
 • Regres ubezpieczeniowy względem wystawcy HBL

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  - ubezpieczycieli
  - firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  - OCP/OCS
  - cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej
  - firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się:
  - kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 15 kwietnia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Dokumenty przewozowe w przewozie morskim
• Konosament, jego rodzaje, zasady zbywania
• Zastosowanie konosamentu w żegludze morskiej
• Funkcje konosamentu
• Konosament jako papier wartościowy
• Najczęściej spotykane rodzaje konosamentów
• Zasady zbywania konosamentu
• Sea Waybill - morski list przewozowy

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

2. Spedytor - wystawca House Bill of Lading jako NVOCC
3. Zasady działania NVOCC
4. Przykłady ustawodawstw nakładających obowiązek uzyskania licencji przez NVOCC
• Obowiązki ciążące na NVOCC według prawa chińskiego
5. Delivery/ releasing Agent czyli agent zwalniający - spedytor czy agent NVOCC
• Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego

13:00

Lunch

13:30

Beata Janicka

6. Prawa i obowiązki spedytora a prawa i obowiązki NVOCC
7. Odpowiedzialność NVOCC
8. OC spedytora a OC wystawcy HBL
9. Problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału HBL
• Letter of Indemnity (LOI)
-przykłady stanów faktycznych

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Beata Janicka

10. Regres ubezpieczeniowy względem wystawcy HBL

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: