Rekomendacja U

Termin:

17 lipca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Pogłoski o śmierci bancassurance są nieco przesadzone. Ci, którzy będą umieli postrzegać stanowisko organu nadzoru jaki szansę, na zmianach w bancassurance skorzystają. Ci , którzy zmarnotrawią najbliższe miesiące na beznadziejnej walce z tym, co nieuniknione, poniosą porażkę.

Seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki dotyczące rekomendacji U nie służy dowodzeniu tezy o słuszności lub niesłuszności stanowiska organy nadzoru, lecz raczej analizie, które z modeli bancassurance mogą być uznane za dopuszczalne, legalne i etyczne po wejściu w życie rekomendacji. Rzetelna analiza prawna postanowień rekomendacji pozwala dostrzec w niej szansę na zmianę i na uniknięcie wielu zagrożeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawa prawna Rekomendacji U i sposób rozumienia jej postanowień
 • Polityka informacyjna banku w zakresie bancassurance
 • Prawo ubezpieczonego (lub jego spadkobierców) do samodzielnego dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia
 • Bank jako agent i multiagent ubezpieczeniowy
 • Ubezpieczenia służące wyłącznie zabezpieczeniu interesu majątkowego banku
 • Stosowanie a obchodzenie postanowień rekomendacji

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów zaangażowanych w konstrukcję programów bancassurance:
 • ubezpieczycieli,
 • banków,
  oraz
 • radców prawnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych
  obsługujących te instytucje

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 17 lipca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Podstawa prawna Rekomendacji U i sposób rozumienia jej postanowień.
2. Adresaci rekomendacji.
3. Nieprawidłowości w praktyce współpracy bankowo - ubezpieczeniowej.
4. Identyfikacja roli banku w bancassurance -na czym polega i jak daleko sięga ewentualny konflikt interesów?
5. Unikanie misselingu - Polityka informacyjna banku w zakresie bancassurance.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

6. Różnice w podejściu do ubezpieczeń związanych z ryzykiem kredytowym i innych ubezpieczeń oferowanych w ramach bancassurance.
7. Swoboda wyboru ubezpieczyciela przez klienta. Prawo banku do weryfikacji warunków ubezpieczenia.
8. Zasady działalności banku jako ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych. Lojalność wobec klienta.
9. Pojęcie ?zwrotu kosztów związanych z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia?.
10. Prawo ubezpieczonego (lub jego spadkobierców) do samodzielnego dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

11. Bank jako agent ubezpieczeniowy.
12. Bank jako multiagent ubezpieczeniowy.
13. Bank wykonujący funkcje brokera ubezpieczeniowego.
14. Sposób wynagradzania banku wykonującego czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
15. Ubezpieczenia służące wyłącznie zabezpieczeniu interesu majątkowego banku.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

16. Stosowanie a obchodzenie postanowień rekomendacji.
17. Konsekwencje niestosowania Rekomendacji U.
18. Rekomendacja U a działalność oddziałów ubezpieczycieli na terytorium RP.
19. System kontroli wewnętrznej obejmujący bancassurance.
20. Funkcje zarządu banku i rady nadzorczej banku w zakresie bancassurance.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: