Szkoda osobowa - dodatkowe koszty

Termin:

16 kwietnia 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Szkoda na osobie rodzi nie tylko obowiązek wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę. Jest przede wszystkim źródłem zobowiązania do pokrycia wszelkich kosztów, które musi ponieść poszkodowany w celu leczenia, rehabilitacji czy też dostosowania się do nowych warunków życiowych. Określenie, jakie koszty standardowo wchodzą w zakres tego zobowiązania, nie jest z reguły zadaniem trudnym.

Wątpliwości pojawiają się, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie – czy działanie to leży jeszcze w granicach normalnego następstwa szkody? Spojrzenie na ten temat, w zależności od zaangażowanego podmiotu, jest skrajnie różne. Czy wystarczającym usprawiedliwieniem dla mnożenia kosztów jest niewydolność powszechnego systemu opieki zdrowotnej? Czy szukanie pomocy „za każdą cenę” jest uzasadnione ? Czy istnieje możliwość pogodzenia obu stron konfliktu? Jak do tych kwestii podchodzą sądy? Oto główne problemy występujące w tym obszarze, które szczegółowo omówi Monika Borowiecka-Paczkowska.

Kluczowe zagadnienia

 • Analiza zapisów art. 444 par. 1 k.c.
 • Koszty: leczenia i rehabilitacji, zakupu leków i środków ortopedycznych, dojazdów, opieki, specjalnego odżywiania, pobytu w sanatorium, dostosowania domu / mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu pojazdu dla osoby niepełnosprawnej
 • Dyferencyjna metoda ustalania rozmiaru szkody
 • Tendencje w orzecznictwie – wczoraj i dziś – komentarz praktyczny
 • Casusy
 • Normalne następstwa szkody a obowiązek jej naprawienia
 • Czy możliwe jest porozumienie pomiędzy pełnomocnikami a ubezpieczycielami

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 16 kwietnia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Podstawy prawne z krótkim komentarzem

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Analiza zapisów art. 444 par. 1 k.c.
b. Rodzaje roszczeń wynikających z zobowiązania pokrycia wszelkich poniesionych kosztów:
• Koszty leczenia i rehabilitacji,
• Koszty zakupu leków i środków ortopedycznych
• Koszty dojazdów, koszty opieki, specjalnego odżywiania, pobytu w sanatorium
• Koszty dostosowania domu / mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej
• Koszty zakupu pojazdu dla osoby niepełnosprawnej
c. Wypłata odszkodowania na poczet kosztów leczenia i przygotowania do innego zawodu - zapomniana metoda naprawienia szkody
d. Osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń z tego tytułu

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

2. Normalne następstwa szkody a obowiązek jej naprawienia
a. Normalne działania podejmowane przez poszkodowanego to znaczy jakie?
b. Niewydolność systemu ochrony zdrowia argumentem do korzystania z prywatnej pomocy lekarskiej?
c. Zdrowie poszkodowanego usprawiedliwieniem ?ponoszenia? niewspółmiernych kosztów leczenia i rehabilitacji?
d. Poszkodowany (pełnomocnik) kontra ubezpieczyciel - główne punkty zapalne

3. Dyferencyjna metoda ustalania rozmiaru szkody

a. Co to znaczy że doszło do szkody podlegającej naprawieniu?
b. Koszty specjalnego odżywiania i dodatkowych przejazdów - kiedy dochodzi do rzeczywistej straty?
c. Œwiadczenia ograniczające wysokość należnego odszkodowania (dofinansowanie PFRON, dofinansowanie do środków ortopedycznych)

12:30

Lunch

13:00

4. Stanowisko orzecznictwa

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Tendencje w orzecznictwie - wczoraj i dziś - komentarz praktyczny
b. Casusy:
• Koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji
• Koszty zakupu pojazdu dla osoby niepełnosprawnej jako alternatywa dla renty z tytułu zwiększonych potrzeb
• Obowiązek udowodnienia poniesionych kosztów

14:15

Przerwa kawowa

14:30

5. Podsumowanie i wnioski

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Co jeszcze przed nami?
b. Czy możliwe jest porozumienie pomiędzy pełnomocnikami a ubezpieczycielami?
c. Plany rehabilitacyjne jako alternatywa do kosztów rehabilitacji w prywatnych placówkach medycznych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: