Wytyczne likwidacja

Termin:

28 sierpnia 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Po wydaniu przez KNF Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych przyszedł czas na wytyczne określające zakres obowiązku odszkodowawczego ubezpieczycieli wynikającego z ubezpieczeń komunikacyjnych. Kwestia ta w ostatnich latach była wielokrotnie poruszana w orzeczeniach Sądu Najwyższego, spośród których największe znaczenie miały stanowiska wydane w odpowiedzi na pytania zadane przez Rzecznika Ubezpieczonych. Toczyła się również nieustannie gorąca dyskusja dotycząca sposobu rozumienia stanowisk SN.

Projekt wytycznych w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowi swoiste podsumowanie okresu, w którym na nowo kształtował się sposób definiowania sposobu likwidacji szkód komunikacyjnych i określania wysokości odszkodowań. Wytyczne to kodyfikacja dobrych praktyk w tym zakresie. W związku z tym, że wytyczne w bardzo znaczącym zakresie odzwierciedlają i podsumowują stanowiska Sądu Najwyższego, jest mało prawdopodobne, by ich ostateczna treść odbiegała od projektu. Warto więc podjąć analizę projektu wytycznych już teraz, by zapewnić sobie jak najwięcej czasu na dostosowanie praktyk likwidacyjnych do wymagań organu nadzoru.

Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

 • Nieprawidłowości w likwidacji szkód
 • Organizacja procesu likwidacji szkód i sprawowanie nadzoru nad tym procesem
 • Znaczenie prawne wytycznych wydawanych przez KNF
 • Sankcje za niestosowanie się do wytycznych
 • System wynagradzania likwidatorów

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w likwidację szkód komunikacyjnych:
 • ubezpieczycieli
 • banków
 • radców prawnych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • multiagencji
 • innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 28 sierpnia 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Znaczenie prawne wytycznych wydawanych przez KNF
2. Sankcje za niestosowanie się do wytycznych
3. Znaczenie wytycznych w procesie sądowym o odszkodowanie od ubezpieczyciela
4. Nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Szkoda całkowita i szkoda częściowa - kryteria rozróżniania
6. Szkoda całkowita i szkoda częściowa - kryteria ustalania wysokości odszkodowania.
7. Odszkodowanie ubezpieczeniowe w przypadku szkody częściowej
8. Metoda kosztorysowa
9. Uwzględnianie wartości części nowych - zasada i wyjątki

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

10. Uwzględnianie wartości części oryginalnych - zasada i wyjątki
11. Najem pojazdu zastępczego - zasada i wyjątki
12. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
13. Organizacja procesu likwidacji szkód i sprawowanie nadzoru nad tym procesem
14. Wymóg kodyfikacji procedur postępowania likwidacyjnego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

15. Outsourcing likwidacji szkód
16. System wynagradzania likwidatorów
17. Komunikowanie się z poszkodowanym
18. Dokumentowanie szkody i informowanie o przebiegu postępowania likwidacyjnego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: