BLS – prawne

Termin:

24 czerwca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W roku 2014 bezpośrednia likwidacja szkód została wprowadzona jednostronnie przez PZU SA i kilka innych zakładów ubezpieczeń, zaś w roku 2015 zostało podpisane wypracowane pod patronatem PIU porozumienie dotyczące tej metody likwidacji szkód komunikacyjnych. Mimo że BLS jest już rzeczywistością rynkową, wciąż brak jest szczegółowych analiz prawnych jej funkcjonowania, dopuszczalności, wpływu na interesy poszkodowanych i zakładów ubezpieczeń.

W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, poświęconemu bezpośredniej likwidacji szkód przedmiotem analizy będą uwarunkowania prawne dla wprowadzania i funkcjonowania systemu BLS w Polsce. Analiza będzie dotyczyć zarówno systemu opartego na zawartym przez ubezpieczycieli porozumieniu, jak i systemu, w którym ubezpieczyciel likwiduje szkody na zlecenie własnego klienta bez porozumienia z innym ubezpieczycielem.

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawy prawne BLS w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
 • Konstrukcje prawa cywilnego stojące u podstaw BLS
 • BLS a wojna cenowa ubezpieczycieli
 • Swoboda ubezpieczonego dotycząca sposobu likwidacji szkody w ramach BLS
 • BLS a prawo konkurencji

Dla kogo

 • Pracownicy ubezpieczycieli związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Niezależne firmy likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda. 24 czerwca
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Czym jest bezpośrednia likwidacja szkód?
2. Podstawy prawne BLS w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
3. Podstawy prawne BLS w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
4. Konstrukcje prawa cywilnego stojące u podstaw BLS.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. BLS na zlecenie klienta (bez porozumienia) a BLS w oparciu o porozumienie ubezpieczycieli.
6. BLS oparte na rozliczeniach ryczałtowych.
7. BLS oparte na poniesionych rzeczywistych kosztach.
8. BLS a wojna cenowa ubezpieczycieli.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Swoboda ubezpieczonego dotycząca sposobu likwidacji szkody w ramach BLS.
10. BLS a konsumenckie prawa ubezpieczającego.
11. BLS a prawo ubezpieczonego/poszkodowanego do sądu.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. BLS a prawo konkurencji.
13. BLS a upadłość ubezpieczyciela.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: