NNW - trendy i wyzwania

Termin:

18 czerwca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia NNW prowadzone przez majątkowe zakłady ubezpieczeń są bardzo ciekawym zjawiskiem: z daleka niby proste – ale z bliska już nawet doświadczonym praktykom potrafią dać sporo do myślenia, często niedoceniane i zagubione pośród ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych – potrafią jednak przyciągnąć wielu zainteresowanych odbiorców oraz przynieść wymierne korzyści. Ich zaletą jest ogromna „plastyczność” – mogą być samodzielnymi produktami, dodatkami do dużych ofert majątkowych, a ochrona może być tak ukształtowana, że będzie odpowiadała potrzebom różnorodnych środowisk i zadowoli nawet najbardziej wyrafinowane gusta.

Anna Staniszewska, wieloletni praktyk w zakresie ubezpieczeń NNW, w oparciu o własne doświadczenie poprowadzi seminarium o tym, jak te troszkę zapomniane ubezpieczenia radzą sobie we współczesnym świecie i jakie mają widoki na przyszłość.

Kluczowe zagadnienia

 • Ewoluująca świadomość rynku – nowe obszary, nowe potrzeby
 • Elastyczność i różnorodność rozwiązań zakresowych
 • Świadczenia podstawowe i dodatkowe; assistance i dodatki zdrowotne
 • Zasady odpowiedzialności – praktyka zakładów ubezpieczeń
 • Zagrożenia i problemy likwidacyjne w dynamicznie zmieniającym się świecie ubezpieczeń NNW

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty ubezpieczeń osobowych
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
  --osoby odpowiedzialne za affinity, bancassurance
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi agenci ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 18 czerwca 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Anna Staniszewska, PZU

1. Historyczny kalejdoskop, czyli spojrzenie na współczesną świadomość ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń NNW przez pryzmat zmieniających się w Polsce uwarunkowań społeczno-gospodarczo-politycznych w ostatnim ćwierćwieczu
2. Obszary /grupy rynkowe zainteresowane ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW oraz czynniki kształtujące taką potrzebę:
a) Obowiązkowość umów NNW wynikająca z ustaw (sport, OSP, wolontariusze)
b) Przymus zawierania umów NNW wynikający z innych regulacji niż ustawy (dotacje: organizacje pozarządowe, działalność gospodarcza)
c) Kontrowersyjne przyczyny zainteresowania ubezpieczeniami NNW (pracownicy mundurowi, związki sportowe)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Anna Staniszewska, PZU

3. Inne grupy wyraźnie pozostające w kręgu zainteresowania ubezpieczeniami NNW- osoby skazane, młodzież szkolna, turyści, wyodrębniające się inne społeczności
4. Oferta zakresowa w ubezpieczeniach NNW
a) Œwiadczenia podstawowe i dodatkowe
b) Assistance i dodatki zdrowotne

12:30

Lunch

13:00

Anna Staniszewska, PZU

5. Zasady odpowiedzialności w ubezpieczeniach NNW w praktyce zakładów ubezpieczeń
a) Najważniejsze wyłączenia
b) Konsumpcja sumy
c) Agregaty sum

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Anna Staniszewska, PZU

6. Zagrożenia i problemy likwidacyjne związane z zachodzącymi zmianami w ofercie ubezpieczeń NNW
a) Przyczyny
b) Sposoby reagowania na nieprawidłowości
c) Trudności w pogodzeniu interesów sprzedaży i likwidacji
d) Przykłady z życia wzięte

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Anna Staniszewska

X

Kierownik Zespołu Produktowego w PZU. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Na przestrzeni minionych lat odbyła wiele szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje w różnorodnych dziedzinach przydatnych w bieżącej pracy zawodowej.
Od początku kariery zawodowej, prawie 30 lat, związana z PZU. Prace w ubezpieczeniach rozpoczęła w 1986 roku jeszcze w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń. Od początku swoje doświadczenie zdobywała przy ubezpieczeniach osobowych majątkowych - i to zarówno w sferze sprzedaży, jak i likwidacji szkód.
Od 1995 roku - po przejściu do Centrali PZU SA - jest czynnym merytorycznym ?współsprawcą? intensywnego rozwoju produktów ubezpieczeń osobowych na rynku polskim. W przedmiocie zainteresowania leżą wszystkie rodzaje ubezpieczeń NNW oraz ubezpieczenia turystyczne krajowe i zagraniczne. Organizuje i nadzoruje prace merytoryczne zespołu produktowego związane z tworzeniem produktów ubezpieczeń osobowych, ich przemianami oraz monitorowaniem funkcjonowania tych produktów i ich pozycji na rynku. Wszystkie prace wpisują się przy tym w stały proces zmian zachodzących na rynku (otoczenie prawne, trendy ubezpieczeniowe, różnorodne tradycje i praktyki międzynarodowe), a także współgrają z przeobrażeniem wizerunkowym samej firmy.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: