OWU – życie i NNW

Termin:

1 lipca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Umiejętność redagowania i interpretowania ogólnych warunków ubezpieczenia jest kluczem do legalnego i zarazem rentownego prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Na Seminarium poruszone zostaną kwestie OWU na życie i NNW z uwzględnieniem wymogów KNF i przepisów projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Napisanie OWU w sposób jednoznaczny, klarowny, pozbawiony klauzul abuzywnych, a jednocześnie należycie zabezpieczający interesy ubezpieczyciela to prawdziwe wyzwanie. Założenia teoretyczne prawidłowej redakcji OWU są powszechnie znane i nie ma sensu ich powtarzać. Znacznie bardziej potrzebne są dzisiaj warsztaty praktyczne, podczas których na przykładzie wydawanych przez ubezpieczycieli OWU pokazane zostaną pozytywne i negatywne przykłady redagowania tekstu warunków, przyczyny ich niejednoznaczności, abuzywności, wewnętrznych sprzeczności, powtórzeń, braku konsekwencji terminologicznej niezgodności z obowiązującym prawem.

Dobrze zredagowane ogólne warunki ubezpieczeń - godzić ogień z wodą: być przyjazne dla klienta i zabezpieczać interesy ubezpieczyciela. Warunki takie są kluczowym elementem systemu informacji o treści umowy ubezpieczenia, którego istnienie wymagane jest przez rekomendację U i wytyczne dystrybucyjne. Wszelkie inne elementy tego systemu (w szczególności karta produktu) stanowią jedynie uzupełnienie i konsekwencję OWU. Dobrze zredagowane OWU muszą korespondować z przepisami ustawowymi i realizować możliwości stworzone w nich przez ustawodawcę. Przykłady konkretnych rozwiązań podane zostaną w czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Kluczowe zagadnienia

 • Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela
 • Procedura zawierania umowy ubezpieczenia opisana w OWU – znaczenie prawne
 • Misselling a sposób sformułowania OWU
 • Postanowienia OWU a „techniki sprzedaży” stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych
 • OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu.
 • OWU a ankieta w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 1 lipca 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Doręczanie OWU ubezpieczającym i ubezpieczonym.
2. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela.
3. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia.
4. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym.
5. Specyfika definiowania pojęć medycznych w ubezpieczeniach na życie i NNW.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń.
7. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia opisana w OWU - znaczenie prawne.
8. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych na życie i NNW.
9. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia oraz przystępowania do ubezpieczenia grupowego niechcianych ubezpieczonych?
10. Misseling a sposób sformułowania OWU

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. ?Szukanie dziury w całym? czyli procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych.
a. Nadużycie zaufania konsumenta,
b. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw,
c. Postanowienia wprowadzające w błąd,
d. Klauzule zaskakujące,
e. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego,
f. Manipulacja zakresem ochrony - ?ubezpieczeniowa wydmuszka?,
g. Użycie slangu ubezpieczeniowego.
12. Procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych.
13. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14. Dopuszczalna objętość OWU
15. Postanowienia OWU a ?techniki sprzedaży? stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych.
16. Specyfika formułowania OWU w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie z UFK i innych ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym.
17. OWU a ankieta w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: