Rekomendacja i wytyczne - interpretacje

Termin:

13 stycznia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wydane przez KNF Rekomendacja U i wytyczne w sprawie dystrybucji ubezpieczeń zmienią sposób, w jaki zawiera się umowy ubezpieczeń. Wciąż jeszcze wiele osób ma wątpliwości dotyczące sposobu interpretowania niektórych ich postanowień i konstruowania modelu dystrybucji, który będzie zgodny z oczekiwaniami organu nadzoru, a przy tym racjonalny biznesowo. Bez wątpienia istnieją sposoby zbudowania takiego modelu, jeśli tylko odrzuci się poglądy skrajne i spojrzy na proces dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy poszanowania interesów wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Seminarium "Rekomendacja U i wytyczne - interpretacje last minute", które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, to szansa na weryfikację przygotowanych modeli dystrybucyjnych i sposobów określania ról podmiotów zaangażowanych w proces dystrybucji. To również szansa na spojrzenie oparte na wartościach, którymi kierował się KNF wprowadzając rekomendację i wytyczne. Nie będzie na seminarium opisu metod jak obejść wytyczne i rekomendację. Przeciwnie - chodzić będzie raczej wskazanie kryteriów odróżniania nieuczciwego obchodzenia regulacji (będącego w istocie obchodzeniem prawa) od uczciwego i racjonalnego dostosowywania się do nowych realiów.

Istotnym problemem, który zostanie poruszony w czasie seminarium będą kwestie międzyczasowe - sposób traktowania stosunków prawnych wynikających z umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji nadzorczych.

A wszystko to na ostatniej prostej przed dniem wejścia w życie wymogów KNF…

Kluczowe zagadnienia

 • Rekomendacja U i wytyczne jako interpretacja prawa
 • Zakres czasowy stosowania rekomendacji i wytycznych
 • Wynagradzanie pośredników ubezpieczeniowych
 • Sposób formułowania umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia i materiałów informacyjnych
 • Następstwa niestosowania rekomendacji i wytycznych dla poszczególnych ubezpieczycieli, banków i dla całego rynku

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów zaangażowanych w konstrukcję programów bancassurance oraz w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych:
 • ubezpieczycieli,
 • banków,
  oraz
 • radców prawnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych
  obsługujących te instytucje

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 13 stycznia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Znaczenie prawne rekomendacji U i wytycznych dystrybucyjnych dla ubezpieczycieli, banków i pośredników
2. Rekomendacja U i wytyczne jako interpretacja prawa
3. Zasada "stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain)
4. Wartości, którymi kierowała się KNF przy przyjmowaniu rekomendacji i wytycznych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Granica między stosowaniem rekomendacji i wytycznych a ich obchodzeniem
6. Zakres czasowy stosowania rekomendacji i wytycznych (?stary? i ?nowy? portfel)
7. Zasady formułowania umów między ubezpieczającym a ubezpieczonymi w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
8. Obowiązek lojalności ubezpieczającego wobec ubezpieczonych, czynności wynikające z tego obowiązku i odpowiedzialność za jego niewypełnienie

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Zasady zwrotu poniesionych kosztów dokonywanego przez ubezpieczonych na rzecz ubezpieczającego
10.Wynagradzanie pośredników ubezpieczeniowych
11. Sposób formułowania umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia i materiałów informacyjnych
12. Karta produktu

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

13. Klauzule abuzywne jako obciążenie dla wszystkich uczestników procesu dystrybucji ubezpieczeń
14.Unikanie misselingu
15. Następstwa niestosowania rekomendacji i wytycznych dla poszczególnych ubezpieczycieli, banków i dla całego rynku

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: