CAR/EAR - klauzule dodatkowe

Termin:

24 lutego 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Najbardziej kompleksowym ubezpieczeniem, które pozwala chronić szeroki zakres robót związanych z realizowaniem inwestycji, jest ubezpieczenie robót budowlano-montażowych. Ale niemożliwe jest omawianie ubezpieczeń ryzyk budowlanych i montażowych bez ich kluczowej części, którą stanowią klauzule dodatkowe. To właśnie one mogą mieć istotny wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenia budowlano-montażowe cechują się znaczną liczbą wyłączeń, a każdy z trzech etapów inwestycji, tj.: projektowanie, realizacja i eksploatacja, wiąże się z konkretnymi ryzykami. Dlatego przy zawieraniu ubezpieczenia, kluczowe jest określenie wymagań co do zakresu pokrycia, poprzez m.in… włączenie klauzul dodatkowych. Nie bez przyczyny ubezpieczenia budowlano-montażowe nazywane są „ubezpieczeniami z wyobraźnią”.

Głównym celem seminarium, które poprowadzi Ewa Szajna, jest przedstawienie wybranych klauzul dodatkowych i omówienie ich znaczenia w procesie zawierania umów i likwidacji szkód. W dyskusji posłużymy się przykładami i analizą konkretnych szkód, w oparciu o stosowane na rynku zapisy klauzul.

Kluczowe zagadnienia

 • Elementy procesu budowlanego, zagrożenia/ryzyka
 • Analiza zapisów wybranych klauzul i ich znaczenie w procesie likwidacji szkód
 • OWU CAR/EAR – istotne wyłączenia odpowiedzialności
 • Przykłady, wybrane szkody

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 24 lutego 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ewa Szajna, Allianz

1. Ubezpieczenia CAR/EAR - ogólne informacje
2. Elementy procesu budowlanego, zagrożenia/ryzyka
3. Odbiory robót - definicje wg Prawa Budowlanego i FIDIC

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ewa Szajna, Allianz

4. OWU CAR/EAR - istotne wyłączenia odpowiedzialności
5. Podział klauzul
6. Analiza zapisów wybranych Klauzul i ich znaczenie w procesie likwidacji szkód (004, klauzule pokrycia wad, 115, 200, 201, 106, 116, 116+FLEXAEC, 119, 102, 106, 005) - przykłady

12:30

Lunch

13:00

Ewa Szajna, Allianz

7. Analiza zapisów wybranych klauzul i ich znaczenie w procesie likwidacji szkód
a) klauzule bez numerów:
- kl. Wyliczenia wartości szkody,
- kl. Wstrzymania prac,
- kl. Usunięcia pozostałości po szkodzie,
- kl. Reprezentantów

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Ewa Szajna, Allianz

8. Przykłady, wybrane szkody

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: