Wytyczne - likwidacja

Termin:

2 lutego 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie jest warte tyle ile warta jest likwidacja szkód z tego ubezpieczenia. Twierdzenie to ma szczególną wagę w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej – w nich bowiem odszkodowanie ubezpieczeniowe jest wyznaczane według ogólnych zasad prawa cywilnego. Po serii orzeczeń Sądu Najwyższego określających właściwe standardy likwidacyjne również Komisja Nadzoru Finansowego uznała za stosowne przypomnieć ubezpieczycielom w jaki sposób należy prawidłowo interpretować przepisy prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego odnoszące się do likwidacji szkód. Działanie KNF może pomóc we wdrażaniu bezpośredniej likwidacji szkód i wyrwać rynek z zaklętego kręgu obniżek składek odbywających się kosztem jakości likwidacji.

Poza szczegółowym opisem sposobu szacowania wysokości odszkodowania w czasie seminarium wiele uwagi zostanie poświęcone sprawom zmiany sposobu komunikowania się z poszkodowanym, znaczenia nowych standardów likwidacyjnych dla bezpośredniej likwidacji szkód, a także kwestiom intertemporalnym. Seminarium poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Kluczowe zagadnienia

 • Wytyczne a BLS
 • Sankcje za niestosowanie się do wytycznych
 • Metoda kosztorysowa
 • Outsourcing likwidacji szkód
 • Dokumentowanie szkody i informowanie o przebiegu postępowania likwidacyjnego

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w likwidację szkód komunikacyjnych:
 • ubezpieczycieli
 • banków
 • radców prawnych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • multiagencji
 • innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 2 lutego 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Znaczenie prawne wytycznych wydawanych przez KNF.
2. Sankcje za niestosowanie się do wytycznych.
3. Znaczenie wytycznych w procesie sądowym o odszkodowanie od ubezpieczyciela.
4. Wytyczne a bezpośrednia likwidacja szkód.
5. Nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

6. Szkoda całkowita i szkoda częściowa - kryteria rozróżniania.
7. Szkoda całkowita i szkoda częściowa - kryteria ustalania wysokości odszkodowania.
8. Odszkodowanie ubezpieczeniowe w przypadku szkody częściowej.
9. Metoda kosztorysowa.
10. Uwzględnianie wartości części nowych - zasada i wyjątki.
11. Uwzględnianie wartości części oryginalnych - zasada i wyjątki.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

12. Najem pojazdu zastępczego - zasada i wyjątki.
13. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu.
14. Organizacja procesu likwidacji szkód i sprawowanie nadzoru nad tym procesem.
15. Wymóg kodyfikacji procedur postępowania likwidacyjnego.
16. Outsourcing likwidacji szkód.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

17. System wynagradzania likwidatorów.
18. Komunikowanie się z poszkodowanym.
19. Dokumentowanie szkody i informowanie o przebiegu postępowania likwidacyjnego.
20. Kwestie intertemporalne - do jakich szkód stosować wytyczne?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: