Majątkowe - nowa ustawa

Termin:

20 maja 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Materii prawna ubezpieczeń majątkowych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest nieco zakamuflowana. W wielu przypadkach zmiany, które mają charakter ogólny (dotyczyć będą wszystkich rodzajów ubezpieczeń), w szczególny sposób oddziaływać będą w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Dotyczy to w szczególności majątkowych ubezpieczeń grupowych, o których zwykle mówi się znacznie mniej niż o grupowych ubezpieczeniach osobowych.

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęcone jest szczegółowej analizie wpływu przepisów nowej ustawy na kształt prawny umowy ubezpieczenia majątkowego. Uwzględnione zostaną również te rodzaje ubezpieczeń majątkowych, którym ustawodawca poświęcił nieco więcej miejsca – ubezpieczenia ochrony prawnej i ubezpieczenia assistance.

Kluczowe zagadnienia

  • Nowa pozycja osoby poszkodowanej
  • Majątkowe ubezpieczenia na cudzy rachunek
  • Nowa regulacja ubezpieczeń ochrony prawnej
  • Nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego
  • Nowa regulacja ubezpieczeń assistance

Dla kogo

  • Wszyscy z majątku!

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 20 maja 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Zakres regulacji umowy ubezpieczenia majątkowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Nowa pozycja osoby poszkodowanej.
3. Relacje pomiędzy postanowieniami Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych a przepisami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

4. Majątkowe ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności grupowe).
5. Właściwość miejscowa sądu dla prowadzenia sporu z umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych.
6. Kwestie publikacji i treści o.w.u.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

7. Nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego.
8. Zasady wymiany informacji między ubezpieczycielami.
9. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej a przepisy o ubezpieczeniach obowiązkowych i o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

10. Nowa regulacja ubezpieczeń ochrony prawnej.
11. Nowa regulacja ubezpieczeń assistance.
12. Przepisy intertemporalne - do jakich umów należy stosować nową ustawę?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

W przygotowaniu

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Ostatnie spotkania

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Analiza potrzeb klienta a powiązanie klienta lub ryzyka z innym krajem

 

Newsletter: