Grupowe - nowa ustawa

Termin:

30 listopada 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia grupowe (zawierane w formie prawnej ubezpieczeń na cudzy rachunek) to bardzo ważna część polskiego rynku ubezpieczeniowego). W ostatnich latach – w szczególności za sprawą problematycznych zasad współpracy bankowo – ubezpieczeniowej – nad ubezpieczeniami tymi zawisły ciemne chmury. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poświęca wiele miejsca na regulacje, które mają przyczynić się upodmiotowieniu osób ubezpieczonych.

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęcone jest szczegółowej analizie zakresu niezbędnych zmian dotyczących ubezpieczeń grupowych w związku z wejściem w życie nowej ustawy.

Kluczowe zagadnienia

  • Zakaz wypłaty prowizji dla ubezpieczającego
  • Relacje pomiędzy postanowieniami Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych a przepisami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Obowiązki informacyjne w umowach
  • Prawo ubezpieczonego do wystąpienia z ubezpieczenia
  • Przepisy intertemporalne

Dla kogo

  • Wszyscy z grupówek!

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Jeden z celów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - ubezpieczenia na cudzy rachunek, w których szanowane są prawa ubezpieczonych
2. Relacje pomiędzy postanowieniami Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych a przepisami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
3. Podział ubezpieczonych na kategorie ze względu na charakter ubezpieczenia oraz fakt finansowania składki ubezpieczeniowej

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

4. Obowiązki informacyjne w umowach ubezpieczenia na życie zawieranych na cudzy rachunek.
5. Skierowany do ubezpieczycieli zakaz wypłaty prowizji dla ubezpieczającego
6. Możliwość finansowania przez ubezpieczonego kosztu składki ubezpieczeniowej

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

7. Możliwość finansowania przez ubezpieczonego kosztów związanych z objęciem go ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczenia pracownicze i podobne)
8. Doręczanie ubezpieczonemu warunków umowy ubezpieczenia
9. Prawo ubezpieczonego do wystąpienia z ubezpieczenia

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

10. Prawo ubezpieczonego i spadkobierców ubezpieczonego do zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego
11. Przepisy intertemporalne - do jakich umów stosować przepisy nowej ustawy? Czy ma znaczenie chwila przystąpienia ubezpieczonego do ubezpieczenia grupowego?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

W przygotowaniu

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Ostatnie spotkania

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

 

Newsletter: