Nowości UODO

Termin:

30 września 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Bieżący rok obfitował w zmiany przepisów regulujących ochronę danych osobowych. 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, a kilka dni wcześniej – zmiana art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmianie uległy więc nie tylko zasady ochrony danych, ale także przepisy regulujące korzystanie z danych osobowych w komunikacji marketingowej z klientami. Do dzisiaj brak jest wykładni art. 172 Prawa telekomunikacyjnego ze strony UOKiK/UKE/GIODO, co tylko pogłębia niepewność w tym zakresie. Jednocześnie ostatecznego kształtu nabierają przepisy nowego europejskiego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych, które w niedalekiej przyszłości zastąpią polską ustawę o ochronie danych osobowych.

W ramach seminarium, które poprowadzi dr Paweł Litwiński (współautor najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych) przedstawione zostaną skutki zmian ustawy o ochronie danych osobowych i art.. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne dla branży ubezpieczeniowej. W szczególności, zaproponowane zostaną praktyczne rozwiązania minimalizujące skutki zmian zasad komunikacji marketingowej z klientami. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo z zakresu prawa ochrony danych osobowych (polskie i europejskie), na koniec zaś uczestnikom zostanie przedstawiony stan prac i najważniejsze założenia reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

Kluczowe zagadnienia

  • Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i ich skutki dla branży ubezpieczeniowej
  • Praktyka stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
  • Najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych a branża ubezpieczeniowa
  • Prawidłowe formułowanie tzw. Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej skutki dla branży ubezpieczeniowej

Dla kogo

  • Działy prawne pomiotów ubezpieczeniowych
  • Działy IT
  • Działy ochrony informacji ubezpieczeniowej, w tym ABI

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Środa, 30 września 2015 r.
9:00

Rejestracja

( i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i ich skutki dla branży ubezpieczeniowej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów a funkcjonowanie ubezpieczeniowych grup kapitałowych
2. Pozycja prawna i obowiązki ABI w zakładzie ubezpieczeń
3. Nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych a branża ubezpieczeniowa

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Prawo do bycia zapomnianym w orzecznictwie TS UE i sądów polskich
2. Stosowanie europejskiego prawa ochrony danych osobowych do podmiotów spoza UE
3. Prawo dostępu do treści danych osobowych
4. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

12:30

Lunch

13:00

Praktyka stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez GIODO i jej wpływ na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Powierzenie i podpowierzenie danych osobowych do przetwarzania
2. Kopiowanie dokumentów tożsamości
3. Prawidłowe formułowanie tzw. klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej skutki dla branży ubezpieczeniowej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Stan prac nad projektem rozporządzenia ogólnego
2. Nowe zasady zbierania zgody na przetwarzanie danych, powierzania danych do przetwarzania i przekazywania do innych krajów
3. Zasada one stop shop i jej skutki dla ubezpieczeniowych grup kapitałowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

 

Newsletter: