Błędy medyczne - procesy

Termin:

15 października 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych rządzi się odmiennymi regułami niż z tytułu innych szkód na osobie, np. tych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Skomplikowane leczenie wymaga analizy pod kątem odpowiedzialności deliktowej za brak staranności w leczeniu, ale i z punktu widzenia oceny, czy nie naruszono praw pacjenta. Kto powinien ponosić odpowiedzialność za leczenie w kilku placówkach opieki zdrowotnej? Czy winę można przypisać procentowo? Gdzie jest miejsce dla ubezpieczyciela, w sporze pomiędzy pacjentem a szpitalem? Lekarze twierdzą, że medycyna to nie nauka, a sztuka. Jak zatem w sferze dóbr, których wartość trudno jest precyzyjnie wycenić, prawidłowo ocenić przesłanki odpowiedzialności i oszacować odpowiednie zadośćuczynienie?

Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi z praktykiem, mec. Jolantą Budzowską, która na co dzień reprezentuje w sądach poszkodowanych pacjentów, a także orzeka w Wojewódzkiej Komisji ds.. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Kluczowe zagadnienia

  • Współsprawstwo i odpowiedzialność solidarna
  • Przyczynienie się poszkodowanego
  • Granice odpowiedzialności
  • Naruszenie praw pacjenta
  • Roszczenia pacjenta wobec ubezpieczyciela

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele obserwujący ubezpieczenia zdarzeń medycznych
  • Ubezpieczyciele zaangażowani w ubezpieczenia zdrowotne (tu w kontekście roszczeń zgłaszanych pod adresem ich klientów)
  • Radcowie prawni i przedstawiciele kancelarii prawnych obsługujących szpitale
  • Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani rynkiem ubezpieczeń środowisk medycznych
  • Przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 15 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

1.Wielość podmiotów w procesie
a) Współsprawstwo i odpowiedzialność solidarna
b) Przyczynienie się poszkodowanego
c) Pozycja procesowa ubezpieczyciela i granice odpowiedzialności; szkoda a zdarzenie ubezpieczeniowe (wielość zdarzeń)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

2.Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
a) "Czyste" naruszenie praw pacjenta
b) Naruszenie prawa do poinformowane zgody na leczenie

12:45

Lunch

13:15

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

3. Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych a roszczenia pacjenta wobec ubezpieczyciela
4. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - trendy w orzecznictwie sądowym i wojewódzkich komisjach ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

5.Mediacje nie tylko w teorii

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jolanta Budzowska

X

Radca prawny, partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy w Krakowie, członek zarządu międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia: PEOPIL - Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers z siedzibą w Birmingham w Anglii, członek Komisji Praw Człowieka przy KIRP. Okrzyknięta przez media ?Postrachem polskich szpitali?, od lat zajmuje się sprawami cywilnymi w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych pacjentów w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem poszkodowanych pacjentów w kilkuset procesach cywilnych. Autorka szeregu komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach, a także artykułów, publikacji książkowych i wykładów dotyczących tej tematyki. Jest członkiem Małopolskiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: