Przyczynienie

Termin:

5 lutego 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Są takie sytuacje w ruchu drogowym, w których analiza zachowania wszystkich uczestników zdarzenia prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność powinna zostać podzielona. Powstaje jednak pytanie – czy w każdym przypadku można to zrobić? Co trzeba udowodnić, by tego typu podział był skuteczny? Czy zawsze będziemy mówić o przyczynieniu czy też w niektórych przypadkach będziemy mieli do czynienia ze współodpowiedzialnością kilku podmiotów? Czy zawsze podmiot słabszy (pieszy, rowerzysta) będzie miał prawo do pełnego odszkodowania? Czy nieodpowiedzialny rodzic będzie odpowiadał za swoje czyny? Czy zobowiązany do naprawienia szkody może się skutecznie bronić? Oto zagadnienia, które zostaną poruszone na seminarium, które poprowadzi ekspert ubezpieczeniowy – Monika Borowiecka-Paczkowska.

Kluczowe zagadnienia

 • Ustalanie wartości przyczynienia – obowiązki dowodowe, komentarz praktyczny
 • Roszczenia zwrotne ubezpieczyciela – różne przypadki
 • Odpowiedzialność za błąd w nadzorze
 • Obowiązki rowerzystów i kierującego w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym – porównanie i ocena skuteczności
 • Pieszy w ruchu drogowym
 • Odpowiedzialność pasażera za skutki jego działań

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 5 lutego 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Wprowadzenie:
a. Podstawy prawne
b. Rodzaje przyczynień - do powstania szkody, do zwiększenia rozmiarów szkody
c. Kryteria oceny - związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a możliwością przypisania przyczynienia
d. Ustalanie wartości przyczynienia - obowiązki dowodowe, komentarz praktyczny
2. Odpowiedzialność rodzica/opiekuna/kierującego za skutki szkód związanych z nieprawidłowym przewożeniem dziecka w pojeździe:
a. Wymogi dotyczące przewożenia dzieci w pojazdach mechanicznych w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b. Możliwość przypisania przyczynienia małoletniemu,
c. Wpływ zachowania rodzica/opiekuna na wysokość świadczeń należnych poszkodowanemu a wypłacanych do jego rąk
d. Roszczenia zwrotne ubezpieczyciela - różne przypadki

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

3. Odpowiedzialność za błąd w nadzorze:
a. Kiedy można powoływać się na błąd w nadzorze?
b. Błąd w nadzorze nad małoletnim - przyczynienie czy współodpowiedzialność?
4. Kierujący i rowerzysta:
a. Obowiązki rowerzystów i kierującego w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym - porównanie i ocena skuteczności
b. Rowerzysta a cofający pojazd
c. Równoczesna zmiana pasa ruchu,
d. Nagły wjazd ze ścieżki rowerowej na przejście dla pieszych, na jezdnię
e. Nagły zjazd z chodnika na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd
f. Przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych
g. Zajechanie drogi przez rowerzystę
h. Rowerzysta niewidoczny na drodze

12:30

Lunch

13:00

Monika Borowiecka-Paczkowska

5. Pieszy w ruchu drogowym:
a. Obowiązki pieszych w świetle ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b. Wtargnięcie pieszego przed nadjeżdżający pojazd (na przejściu dla pieszych i poza nim)
c. Wyjście zza przeszkody wprost pod nadjeżdżający pojazd
d. ?Dziwne? zachowania na przejściu dla pieszych i poza nim
e. Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym
f. Małoletni przy drodze a zasada ograniczonego zaufania
g. Pieszy a skręcający pojazd (wejście wprost przed pojazdem)

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Monika Borowiecka-Paczkowska

6. Odpowiedzialność pasażera za skutki jego działań:
a. Brak zapiętych pasów a możliwość przypisania przyczynienia,
b. Podróżowanie pojazdem niedostosowanym do przewozu osób,
c. Podróżowanie ?przeludnionym? pojazdem (nadmierna liczba pasażerów, przewożenie dodatkowych pasażerów na kolanach, przewożenie pasażerów w bagażniku)
7. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: