Nowelizacja - PZP

Termin:

3 marca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych przynosi wiele zmian istotnych dla rynku ubezpieczeniowego. Modyfikacji ulegają zapisy ważne dla zamówień na usługi ubezpieczeniowe, gdzie oferentem jest zakład ubezpieczeń. Modyfikacji ulegają również zapisy istotne tam, gdzie oferent jedynie przedkłada umowę ubezpieczenia.

W czasie seminarium IMP prawnicy kancelarii WKB będą rozważać m.in. kwestie: tajemnicy ubezpieczeniowej, wymagań umów o pracę, rażąco niskich składek ubezpieczeniowych, kryteriów ocen usług ubezpieczeniowych czy opłaconej polisy i wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Dla wszystkich, którzy – z różnych stron – uczestniczą przy zamówieniach publicznych to na pewno materiał obowiązkowy.

Kluczowe zagadnienia

 • Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica ubezpieczeniowa
 • Kluczowe zagadnienia PZP w kontekście rynku ubezpieczeniowego
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniu na usługi ubezpieczeniowe
 • Nowe przepisy - badanie rażąco niskiej ceny

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- osoby zaangażowane w sprzedaż, mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  -- radcowie prawni
  -- menedżerowie departamentów sprzedażowych i produktowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi klienci
 • Instytucje rynku

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 3 marca 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Jan Roliński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

1. Ogólne informacje na temat nowelizacji
2. Tajemnica przedsiębiorstwa a tajemnica ubezpieczeniowa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Jan Roliński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

3. Wykluczenie wykonawcy, który poważnie naruszył obowiązki zawodowe w przypadku ubezpieczycieli; self-cleaning
4. Wymóg stosowania umów o pracę przez wykonawcę

12:30

Lunch

13:00

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Jan Roliński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

5. Doprecyzowanie przesłanek zatrzymania wadium
6. Badanie rażąco niskiej ceny (składki ubezpieczeniowej) w świetle nowych przepisów

14:00

Przerwa kawowa

14:15

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Jan Roliński, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

7. Kryteria oceny ofert w postępowaniu na usługi ubezpieczeniowe
8. Kluczowe zagadnienia PZP w kontekście rynku ubezpieczeniowego:
a) Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej
b) Opłacona polisa

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Ukończył studia prawnicze
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) W 2004 r. obronił pracę doktorską
z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2014 uzyskał habilitację
w dziedzinie nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo czterech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. uzyskał status partnera w WKB, gdzie współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego i zespołem prawa energetycznego. Doradzał kilkunastu ubezpieczycielom i brokerom z Polski oraz z zagranicy; w 2014 roku był rekomendowany przez Chambers w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Jan Roliński

X

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Był ekspertem w procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, m.in. współautor trzech wydań komentarza do Prawa zamówień publicznych. Wiodący doradca w procesach wyboru projektanta, inżyniera i generalnego wykonawcy budowy Terminala LNG w Œwinoujściu.. Reprezentuje wykonawców i zamawiających m.in. w sprawach karnych związanych z przetargami.
Od 2011 roku jest prawnikiem rekomendowanym przez Rzeczpospolitą.
Stały ekspert ,,Rzeczpospolitej? i ,,Dziennika Gazety Prawnej?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: