Reasekuracja

Termin:

17 września 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium prowadzone przez Tomasza Libronta "Z reasekuracją za pan brat czyli reasekuracja od początku" ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z tematyką dotyczącą reasekuracji ze szczególnym naciskiem na przedstawienie w sposób zwarty i zrozumiały dla uczestników podstaw reasekuracji.

Środowisko ubezpieczeniowe, które tworzymy i w którym pracujemy, podlega nieustannej ewolucji a reasekuracja – jako istotne narzędzie w procesie zarządzania ryzykiem – może dostarczyć wielu dodatkowych możliwości i rozwiązań tym bardziej, że reasekuracja nie funkcjonuje w oderwaniu od innych obszarów działalności firmy ubezpieczeniowej. W celu efektywnego wykorzystania możliwości jakie daje reasekuracja najpierw trzeba dobrze poznać i zrozumieć jej podstawy.

Przedmiotem pierwszej części seminarium będzie zapoznanie uczestników z pojęciem i istotą reasekuracji, na czym polega, jakie są jej podstawowe funkcje i podział.

W drugiej części seminarium prześledzimy standardowy proces aranżowania programu reasekuracji z podziałem na reasekurację obligatoryjną i fakultatywną. Dopełnieniem dwóch pierwszych części będzie opisanie i charakterystyka światowego rynku reasekuracyjnego z uwzględnieniem zarówno roli i znaczenia agencji ratingowych jak również zmieniającej się sytuacji na międzynarodowym rynku reasekuracyjnym. Podczas ostatniej części zmierzymy się również z mitami związanymi z reasekuracją jak również odpowiemy na najczęstsze pytania dotyczące reasekuracji.

Kluczowe zagadnienia

 • Cel i funkcje reasekuracji
 • Podział reasekuracji na typy i rodzaje
 • Proces budowy programu reasekuracji obligatoryjnej
 • Omówienie poszczególnych rodzajów reasekuracji na przykładach
 • Dokumenty reasekuracyjne
 • Najczęstsze błędy i pytania
 • Przykłady

Dla kogo

 • Departamenty reasekuracyjne ubezpieczycieli
 • Biura finansowe i aktuarialne ubezpieczycieli
 • Duzi brokerzy ubezpieczeniowi
 • Brokerzy reasekuracyjni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 17 września 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wprowadzenie - podstawy reasekuracji

Tomasz Libront, THB

1. Co to jest reasekuracja?
2. Cel i funkcje reasekuracji
3. Podział reasekuracji na typy i rodzaje
4. Omówienie poszczególnych rodzajów reasekuracji na przykładach

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej

Tomasz Libront, THB

1. Definicje reasekuracyjne
2. Dokumenty reasekuracyjne
3. Proces budowy programu reasekuracji obligatoryjnej
4. Proces aranżowania ochrony reasekuracji fakultatywnej

12:30

Lunch

13:00

Praktyczne spojrzenie na reasekurację

Tomasz Libront, THB

1. Rola i funkcja reasekuracji w firmie ubezpieczeniowej oraz wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej
2. Agencje ratingowe i znaczenie ratingu w reasekuracji
3. Rynek Lloyd’s
4. Who is who na rynku reasekuracyjnym
5. Mity i legendy
6. Najczęstsze błędy i pytania

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Pytania i przykłady

Tomasz Libront, THB

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Libront

X

Broker reasekuracyjny, od 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w THB Polska Sp. z o.o. Od 2010 roku Członek Zarządu THB Polska Sp. z o.o.
W latach 1993 - 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym przez ostatnie 10 lat kierował Wydziałem ds.. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych.
Odpowiedzialny m.in.. Za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie.
W 1993 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie a w 1994 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
W 2003 roku ukończył w Wyższej Szkole Handlowej Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
Uczestniczył w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczenia OC m.in.. Dla największych polskich i litewskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: