Reklamacje - RzF

Termin:

10 września 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W najbliższym czasie wejdzie w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa ta ma niezwykle istotne znaczenie dla zakładów ubezpieczeń i dla pośredników ubezpieczeniowych, bowiem zawarta jest w niej kodyfikacja postępowania reklamacyjnego i określone bardzo dotkliwe sankcje za uchybienia w tym zakresie. Co szczególnie ważne, bardzo wzmocniona została instytucja państwowa, która w ostatnich latach najbardziej efektywnie strzegła praw konsumentów w ubezpieczeniach – Rzecznik Ubezpieczonych. Nowy Rzecznik Finansowy będzie miał kompetencje znacznie szersze niż dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych (łącznie z możliwością nakładania na podmioty rynku finansowego kar pieniężnych).

Ustawa, będzie szczegółowo omówiona podczas seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki. Jest ona jednym z najważniejszych elementów „rewolucji konsumenckiej”, która na przełomie roku 2015 i 2016 dokonuje się w polskim sektorze finansowym (ze szczególnym uwzględnieniem branży ubezpieczeniowej). Fundamentalne zmiany, które muszą nastąpić w działalności każdego z zakładów ubezpieczeń, wymagają bardzo rzetelnej analizy nowego prawa.

Kluczowe zagadnienia

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 • Sposób składania reklamacji
 • Reklamacje:
  - w działalności bancassurance
  - w ubezpieczeniach OC
  - w ubezpieczeniach grupowych
 • Ustawa a wytyczne skargowe KNF – wzajemne relacje
 • Kompetencje Rzecznika Finansowego
 • Rzecznik Finansowy w sprawach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych
 • Nakładanie przez Rzecznika Finansowego kar pieniężnych
 • Przebieg postępowania

Dla kogo

 • Menedżerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
 • Radcowie prawni ubezpieczycieli
 • Menedżerowie departamentów produktowych, likwidacji szkód
 • Osoby odpowiedzialne za konstrukcje ogólnych warunków ubezpieczeń
 • Członkowie zespołów prowadzących prace nad OWU

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 10 września 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Kulisy powstania ustawy i motywy, którymi kierował się ustawodawca przy jej uchwalaniu.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
3. Pojęcie ?podmiotu rynku finansowego?.
4. Pojęcie ?klienta podmiotu rynku finansowego?.
5. Pojęcie ?reklamacji?.
6. Sposób składania reklamacji.
7. Reklamacje a działalność pośredników ubezpieczeniowych.
8. Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych.
9. Reklamacje w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
10. Reklamacje w działalności bancassurance.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Informowanie o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji.
12. Odpowiedź na reklamację.
13. Termin rozpatrzenia reklamacji.
14. Skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji.
15. Ustawa a wytyczne skargowe KNF - wzajemne relacje.
16. Kompetencje Rzecznika Finansowego.
17. Wystąpienia Rzecznika Finansowego do podmiotów rynku finansowego.
18. Wystąpienia Rzecznika Finansowego do Ministra Finansów.
19. Kompetencje dotyczące kierowania pytań prawnych do Sądu Najwyższego.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

20. Badania Rzecznika Finansowego dotyczące sytuacji na rynku finansowym.
21. Rzecznik Finansowy w sprawach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.
22. Rzecznik Finansowy a postępowanie dotyczące niedozwolonych postanowień umownych oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
23. Wymagana reakcja podmiotów rynku finansowego na wniosek Rzecznika Finansowego.
24. Nakładanie przez Rzecznika Finansowego kar pieniężnych.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

25. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rynku finansowego względem Rzecznika Finansowego.
26. Prowadzone przez Rzecznika Finansowego postępowanie pozasądowe w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.
27. Przesłanki wszczęcia postępowania.
28. Przebieg postępowania.
29. Rozstrzygnięcie sprawy.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: