Roszczenia transportowe

Termin:

5 listopada 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia transportowe w polskiej praktyce często stają się powodem sporów sądowych prowadzonych z zakładami ubezpieczeń. Z uwagi na specyficznie ukształtowane zasady odpowiedzialności przewoźnika i spedytora obrona zakładów ubezpieczeń przed kierowanymi do nich roszczeniami uwzględniać powinna zarówno ocenę odpowiedzialności ubezpieczonego jak i warunki umowy ubezpieczenia.

Celem seminarium, prowadzonego przez Pawła Judka jest przedstawienie zarzutów, z których korzystać mogą zakłady ubezpieczeń w postępowaniach sądowych oraz omówienie poszczególnych klauzul ogólnych warunków ubezpieczeń transportowych ze wskazaniem, jak są one oceniane w orzecznictwie polskich sądów. Pozwoli to na lepszą ocenę prawidłowości podejmowanych decyzji w postępowaniu likwidacyjnym i szans na korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu sądowym.

Kluczowe zagadnienia

 • Ubezpieczenie OCS i OCP
 • Przedawnienie
 • Błędne odsetki,błędna waluta
 • Wina umyślna ubezpieczonego
 • Rażące niedbalstwo
 • Wyłączenia odpowiedzialności
 • Brak legitymacji czynnej i biernej
 • Naruszenie aktów staranności

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  - ubezpieczycieli
  - firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  - OCP/OCS
  - cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej
  - firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się
  - kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 5 listopada 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Zarzuty dotyczące zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

a) Ubezpieczenie OCS
- brak winy w wyborze spedytora
- ograniczenia odpowiedzialności spedytora
b) Ubezpieczenie OCP
- standardowe wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika
- uprzywilejowane przesłanki wyłączenia odpowiedzialności
- ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika
- naruszenia aktów staranności

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Zarzuty dotyczące zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego cd.

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

c) Zarzuty wspólne do obu rodzajów ubezpieczeń
- brak legitymacji czynnej po stronie powoda
- brak legitymacji biernej po stronie pozwanego
- niewykazanie rozmiarów szkody
- niewykazanie wysokości szkody
- błędna waluta
- błędne odsetki
- przedawnienie

12:30

Lunch

13:00

3. Zarzuty dotyczące zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

a) Brak legitymacji czynnej po stronie powoda
b) Zarzuty wynikające z warunków umowy ubezpieczenia
- brak danych ubezpieczonego w liście przewozowym
- wina umyślna ubezpieczonego
- rażące niedbalstwo ubezpieczonego
- wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej
- naruszenie przepisów ruchu drogowego
- naruszenie klauzuli postojowej
- jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- użycie pojazdu w złym stanie technicznym
- naruszenie innych obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Zarzuty dotyczące zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń cd.

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

c) Błędna waluta
d) Błędne odsetki
e) Przedawnienie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Paweł Judek

X

Radca prawny, partner w kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Autor ponad 100 artykułów prawniczych w prasie branżowej i periodykach naukowych. Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen (Instytut Międzynarodowego Prawa Transportowego) w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR. Prowadzi blog poświęcony prawu transportowemu pod adresem www.transportoweprawo.pl. Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: