Skargi KNF

Termin:

9 lipca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Istotną, choć często niedocenianą, częścią postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń jest rozpatrywanie skarg. Nie zawsze działania związane ze skargami traktowane są przez ubezpieczycieli poważnie, a klienci często nie wierzą, że złożenie skargi może cokolwiek zmienić.
Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przypomnieć ubezpieczycielom (i innym instytucjom finansowym), że skargi są ważne, a ich rzetelne rozpatrywanie może spowodować oszczędności i poprawić reputację ubezpieczycieli.

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki dotyczy postępowania skargowego. Ma za zadanie prezentację skodyfikowanych przez KNF zasad postępowania skargowego w zakładach ubezpieczeń, ich interpretację, wskazanie możliwych sposobów realizacji zaleceń KNF, ustalenie relacji między zasadami postępowania skargowego a regulacjami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, ustawie o działalności ubezpieczeniowej (i projekcie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. W czasie seminarium mowa będzie również o skutkach niewłaściwie prowadzonego postępowania skargowego na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i na wynik prowadzonego w danej sprawie postępowania sądowego.

Kluczowe zagadnienia

  • Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń
  • Sposób składania skarg
  • Terminy składania i rozpatrywania skarg
  • Zasady udzielania odpowiedzi na skargi
  • Wewnętrzna kodyfikacja procedur rozpatrywania skarg
  • Skutki niewłaściwie prowadzonego postępowania skargowego na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Radcowie prawni
  • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 9 lipca 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Reguły postępowania skargowego w obowiązujących regulacjach prawnych.
2. Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń z dnia 16 listopada 2012 r. wydane przez EIOPA.
3. Charakter prawny wydanych przez KNF w dniu 26 maja 2015 r. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe.
4. Pojęcie skargi.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Informowanie klienta o możliwości złożenia skargi.
6. Sposób składania skarg.
7. Termin składania skarg.
8. Terminy rozpatrywania skarg.
9. Zasady udzielania odpowiedzi na skargi.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

10. Zasada obiektywizmu.
11. Treść odpowiedzi na skargę zgłoszoną przez konsumenta.
12. Pouczenia zawarte w odpowiedzi na skargę.
13. Wewnętrzna kodyfikacja procedur rozpatrywania skarg.
14. Wewnętrzny rejestr skarg.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

15. Analiza danych związanych z rozpatrywaniem skarg.
16. Outsourcing usługi rozpatrywania skarg.
17. Skutki niewłaściwie prowadzonego postępowania skargowego na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i na wynik prowadzonego w danej sprawie postępowania sądowego.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: