Umowa - nowa ustawa

Termin:

22 kwietnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej znalazło się bardzo wiele przepisów, które wpływają bezpośrednio na kształt prawny umowy ubezpieczenia. Można więc rzec, że z początkiem roku 2016 nastąpi kolejna istotna zmiana regulacji kontraktowych, która będzie musiała pociągnąć za sobą modyfikację procedur, treści ogólnych warunków ubezpieczenia, a przed wszystkim sposobu myślenia o prawach i obowiązkach ubezpieczających i ubezpieczonych.

Seminarium poświęcone prawu o umowie ubezpieczenia w nowej ustawie będzie okazją do prześledzenia i dokonania analizy zmian najistotniejszych – zarówno z obszaru ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych. Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

  • Kryteria ustalania składek w o.w.u.
  • Zmiany dotyczące ubezpieczeń na cudzy rachunek
  • Zmiany dotyczące ubezpieczeń z UFK i ubezpieczeń na życie opartych o indeksy
  • Zmiany dotyczące ubezpieczeń majątkowych
  • Nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

Dla kogo

  • Wszyscy!

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 22 kwietnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Doniosłość zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla kształtu regulacji prawnych dotyczących umowy ubezpieczenia.
2. Sankcje za niewykonanie przepisów prywatnoprawnych zawartych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3. Właściwość miejscowa sądu dla prowadzenia sporu z umowy ubezpieczenia.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

4. Obowiązek publikacji o.w.u. na stronie internetowej ubezpieczyciela.
5. Treść o.w.u. i innych wzorców umownych stosowanych przez ubezpieczycieli.
6. Kryteria ustalania składek w o.w.u.
7. Zmiany dotyczące ubezpieczeń na cudzy rachunek (w szczególności grupowych).

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Zmiany dotyczące ubezpieczeń z UFK i ubezpieczeń na życie opartych o indeksy.
9. Zmiany dotyczące ubezpieczeń majątkowych.
10. Nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego.
11. Nowa rola Rzecznika Ubezpieczonych w polubownym rozstrzyganiu sporów.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Zasady pozyskiwania przez ubezpieczycieli informacji o stanie zdrowia ubezpieczającego/ubezpieczonego.
13. Zasady wymiany informacji między ubezpieczycielami.
14. Relacja przepisów nowej ustawy i postanowień wcześniej wydanych rekomendacji i wytycznych KNF.
15. Przepisy intertemporalne - do jakich umów należy stosować nową ustawę?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: