Underwriting - korporacje

Termin:

3 grudnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Celem seminarium, które poprowadzi Tomasz Kukuła jest przybliżenie metod budowania stabilnego portfela ubezpieczeń korporacyjnych.
W pierwszej części seminarium zaprezentowane zostaną charakterystyki poszczególnych ryzyk korporacyjnych oraz kluczowe parametry mające wpływ na stabilność wyników zarówno w odniesieniu do portfela ubezpieczeń korporacyjnych jak i pojedynczych ryzyk. Omówione zostaną także stosowane praktycznie statystyki danych, analizy wartości narażonej na ryzyko, sposoby prognozowania także w odniesieniu do współczynnika łączonego (CoR) oraz strategie transferu ryzyka. Zaprezentowane zostaną również najczęściej wybierane polityki underwritingowe stosowane w zależności od poszczególnych faz rynku ubezpieczeń korporacyjnych.

Druga część spotkania poświęcona zostanie na prezentacje i analizę branży energetycznej z perspektywy indywidualnej analizy underwritingowej i technicznej oceny ryzyka w odniesieniu do poszczególnych linii biznesu ubezpieczeń korporacyjnych (Majątkowe, Techniczne, OC, MAT, Finansowe).

Kluczowe zagadnienia

  • Zarządzanie portfelem ryzyk korporacyjnych,
  • Główne czynniki i parametry ryzyka,
  • Statystyki i analiza wartości narażonej na ryzyko w portfelu,
  • Prognozowanie i zarządzanie wynikiem technicznym,
  • Underwriting ubezpieczeń przemysłowych w kontekście różnych linii biznesu – energetyka

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
    - departamenty oceny ryzyka ubezpieczeń technicznych i majątkowych
  • Brokerzy
  • Duzi klienci

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 3 grudnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Charakterystyka poszczególnych ryzyk korporacyjnych i ich wpływ na zachowanie portfela ubezpieczeń korporacyjnych. Kluczowe parametry portfela

Tomasz Kukuła, Generali

1. Ubezpieczenia o stałej funkcji ryzyka
2. Ubezpieczenia o zmiennej funkcji ryzyka
3. Wartość narażona na ryzyko w różnych rodzajach ubezpieczeń korporacyjnych
4. Składka zarobiona - co to takiego?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Analiza danych i ocena ryzyka portfelowego - sposoby zarządzania portfelem ryzyk korporacyjnych - budowanie polityk underwritingowych

Tomasz Kukuła, Generali

1. Podstawowe parametry portfela
2. Top line bs. Bottom line - o co chodzi?
3. Sposoby analizy rentowności portfela
4. Jak zarządzać wynikiem technicznym?
5. Portfel a rynek - jak zbudować adekwatną skuteczną strategię underwritingową?

13:00

Lunch

13:30

Branża energetyczna - stosowane technologie a ryzyka korporacyjne, kluczowe zagadnienia techniczne a ocena ryzyka

Tomasz Kukuła, Generali

1. Ryzyka finansowe
2. Ubezpieczenia OC
3. Ubezpieczenia techniczne
4. Ubezpieczenia majątkowe
5. Wpływ poszczególnych aspektów technicznych na ocenę ryzyka przez underwriterów
6. Analiza ekspozycji w kontekście zarządzanego portfela ubezpieczeń korporacyjnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem underwritingu ubezpieczeń korporacyjnych, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. W latach 2006 - 2014 odpowiedzialny w Allianz za zarządzanie polityka underwritingowa i portfelem ubezpieczeń technicznych. Od końca 2014 pracuje w grupie Generali na stanowisku Dyrektora Departamentu Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych.
Studiował na Politechnice Warszawskiej na wydziale Inżynierii Œrodowiska, jest absolwentem Akademii Koźmińskiego w katedrze Finansów i Rachunkowości specjalizując się w zarządzaniu i optymalizacją portfela ubezpieczeń korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: