Wina i przyczynienie

Termin:

17 czerwca 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zmieniające się otoczenie prawne i regulacyjne, a także rozwijające się tendencje orzecznicze zmuszają ubezpieczycieli do stałej analizy orzecznictwa. Jakub Nawracała, radca prawny, prowadzi kancelarię wyspecjalizowaną w sporach ubezpieczeniowych. Jego analiza orzecznictwa związanego z winą i przyczynieniem w ubezpieczeniach oparta jest na tysiącach zamkniętych samodzielnie i zaudytowanych spraw sądowych. Wnioski i zalecenia analizy są niezależne i wolne od wskazań, czy instrukcji konkretnego ubezpieczyciela.

Kluczowe zagadnienia

 • Pojęcie winy i rodzaje winy
 • Wina w ubezpieczeniach OC
 • Okoliczności wyłączające winę
 • Sposób umniejszenia obowiązku odszkodowawczego
 • Szczególne przypadki przyczynienia

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami
  -- departamenty prawne
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 17 czerwca 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Uwagi ogólne

Jakub Nawracała, Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy

a) Pojęcie winy i rodzaje winy
b) Znaczenie winy i jej rodzaju dla odpowiedzialności ubezpieczyciela w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń
c) Okoliczności wyłączające winę

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Wina w ubezpieczeniach OC

Jakub Nawracała, Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy

a) Odpowiedzialność cywilna deliktowa - zagadnienia ogólne. Okoliczności wyłączające bezprawność
b) Odpowiedzialność na zasadzie winy w OC delikt. Rodzaje winy
c) Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w OC delikt. Wina jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność
d) Wina jako przesłanka odpowiedzialności w OC kontrakt

12:30

Lunch

13:00

3. Przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody

Jakub Nawracała, Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy

a) Zagadnienia ogólne związane z art. 362 k.c.
b) Sposób umniejszenia obowiązku odszkodowawczego
c) Szczególne przypadki przyczynienia - przyczynienie małoletniego, przyczynienie opiekunów małoletniego, przyczynienie zmarłego, przyczynienie osób pośrednio poszkodowanych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

3. Przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody cd.

Jakub Nawracała, Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy

d) Ciężar dowodu
e) Art. 362 k.c. a odpowiedzialność sprawcy za normalne następstwa zdarzenia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie działa
w ramach Kancelarii Prawnej Janyga, Nawracała i Wspólnicy Sp. k., specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: