Wyliczenia BI

Termin:

16 kwietnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie od utraty zysku staje się coraz bardziej popularnym elementem zakresu ochrony ubezpieczeniowej kupowanej przez polskich przedsiębiorców. Niematerialny charakter przedmiotu ubezpieczenia tego produktu oraz konieczność uwzględnienia szeregu czynników dodatkowych niesie jednak ze sobą liczne wyzwania już na etapie określenia wysokości sumy ubezpieczenia.

Głównym założeniem seminarium prowadzonego przez Tomasza Skwarę będzie połączenie wiedzy teoretycznej z analizą elementów praktycznych, a także próba znalezienia odpowiedzi i wypracowania rozwiązań dla często pojawiających się pytań i dylematów w procesie wyliczania ubezpieczeniowego zysku brutto.

Kluczowe zagadnienia

 • Metody wyliczania sumy ubezpieczenia BI
 • Analiza praktyczna w oparciu o dokumenty księgowe - rachunek zysków i strat
 • Analiza praktyczna w oparciu o dokumenty księgowe - sprawozdawczość kosztowa
 • Specyfika wybranych grup działalności i jej znaczenie dla wyliczania sumy ubezpieczenia BI

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia BI:
  -- underwriterzy
  -- szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
  -- likwidatorzy szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi:
  -- osoby prowadzące ubezpieczenia BI
 • Radcowie prawni
 • Klienci

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Tomasz Skwara, Allianz

1. Składowe sumy ubezpieczenia - podstawy teorii.
2. Metody wyliczania sumy ubezpieczenia BI (metoda sumy, metoda różnicy).
3. Wybór długości okresu odszkodowawczego i wpływ tego wyboru na sumę ubezpieczenia.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Tomasz Skwara, Allianz

4. Analiza praktyczna w oparciu o dokumenty księgowe - rachunek zysków i strat.
a) Zysk.
b) Koszty podlegające ubezpieczeniu.
c) Koszty wyłączone z ubezpieczenia.
d) Elementy sporne.
e) Propozycje optymalizacji sumy ubezpieczenia.
f) Niestandardowe, uproszczone rozwiązania.
5. Analiza praktyczna w oparciu o dokumenty księgowe - sprawozdawczość kosztowa.
a) Koszty stałe.
b) Koszty zmienne.

12:30

Lunch

13:00

Tomasz Skwara, Allianz

6. Specyfika wybranych grup działalności i jej znaczenie dla wyliczania sumy ubezpieczenia BI:
a) Produkcja,
b) Handel,
c) Usługi,
d) Wynajem nieruchomości.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Tomasz Skwara, Allianz

7. Dlaczego i jak zabezpieczać się przed niedoubezpieczeniem.
8. Kiedy warto zweryfikować sumę ubezpieczenia.
9. Ubezpieczenie BI dla firm rozpoczynających działalność.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Skwara

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od grudnia 2001 roku pracownik TUiR Allianz Polska S.A., obecnie na stanowisku Koordynatora ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych dla Przemysłu w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych i Technicznych dla Przemysłu.
Od początku kariery związany z obszarem ubezpieczenia mienia i utraty zysku dla klientów korporacyjnych. Współautor publikacji książkowej oraz autor artykułów prasowych nt. ubezpieczenia mienia i utraty zysku.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: