Zadośćuczynienie za krzywdę

Termin:

6 października 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zadośćuczynienie za krzywdę na podstawie art. 445 § 1 k.c. jest jednym z głównych składników świadczeń związanych ze szkodami na osobie. Pomimo faktu, iż przepis ten funkcjonuje w Kodeksie Cywilnym od samego początku, ewolucja orzecznictwa de facto wpływa na wysokość zasądzanych kwot. Dlatego to analiza rozstrzygnięć sądowych jest kluczowa dla każdego, kto zajmuje się tematyką szkód na osobie. Mec. Jakub Nawracała w trakcie seminarium dokona omówienia zagadnień związanych z tym przepisem, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Kluczowe zagadnienia

 • Zadośćuczynienie z art. 445 § 1 a z art. 448 k.c. Lex specialis czy kumulatywność?
 • Przedawnienie roszczeń
 • Czynniki wpływające na rozmiar krzywdy
 • Przyczynienie się poszkodowanego
 • Wysokość zadośćuczynienia - analiza przykładów

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 6 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Jakub Nawracała

1. Art. 445 § 1 k.c. Zagadnienia wstępne z uwzględnieniem analizy orzecznictwa
1) Stany faktyczne, do których przepis ma zastosowanie
2) Jedno zdarzenie - czy możliwe więcej niż jedno zadośćuczynienie?
3) Zadośćuczynienie z art. 445 § 1 a z art. 448 k.c. Lex specialis czy kumulatywność?
4) Przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie
5) Wymagalność odsetek od zadośćuczynienia
6) Dziedziczenie roszczenia z art. 445 § 1 k.c.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Jakub Nawracała

2. Przesłanki wpływające na wysokość zadośćuczynienia.
1) Czynniki wpływające na rozmiar krzywdy
2) Status majątkowy pokrzywdzonego a wysokość zadośćuczynienia
3) Przyczynienie się poszkodowanego (art. 362 k.c.)

12:30

Lunch

13:00

Jakub Nawracała

3. Wysokość zadośćuczynienia - analiza przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Jakub Nawracała

4. Wysokość zadośćuczynienia - analiza przykładów z orzecznictwa sądów powszechnych (c.d.).

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Concordia Ubezpieczenia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię prawną, specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

OWU - redagowanie, interpretacja, stosowanie, zmiana

Leasing pojazdów a ubezpieczenia

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - 20 problemów

 

Newsletter: