Likwidacja - zagraniczne

Termin:

22 września 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium prowadzone przez Małgorzatę Kopcińską i Michała Szyszko z PBUK będzie miało na celu przedstawienie wszystkich funkcji pełnionych przez Biuro tj. biura narodowego działającego w Systemie Zielonej Karty, organu odszkodowawczego oraz ośrodka informacji. Omówione również zostaną podstawowe pojęcia i procedury wykorzystywane przy obsłudze likwidacyjnej szkód z elementem zagranicznym przez biura narodowe, ośrodki informacji, reprezentantów do spraw roszczeń jak i europejskie organy odszkodowawcze i fundusze gwarancyjne oraz praktyczne konsekwencje wynikające z błędnego ich zastosowania. Elementem seminarium będą również warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję wspólnie z prowadzącymi przeanalizować przykładowe szkody, a także będą mieli możliwość zadawać pytania.

Kluczowe zagadnienia

 • System Zielonej Karty
 • Funkcja agenta, funkcja korespondenta
 • Likwidacja szkód w ramach systemu dyrektyw komunikacyjnych UE
 • Interpretacja pojęć
 • Etapy likwidacji szkody - terminy
 • Współpraca organów odszkodowawczych i funduszy gwarancyjnych w procesie likwidacji szkody
 • Problemy praktyczne

Dla kogo

 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód zagranicznych
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne
 • Assistance

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 22 września 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. System Zielonej Karty

Małgorzata Kopcińska, Michał Szyszko, PBUK

1. Procedury dochodzenia roszczeń w Systemie Zielonej Karty
2. Pojęcie umiejscowienia pojazdu
3. Zasady przyjmowania odpowiedzialności z tytułu Zielonej Karty
4. Obowiązki Biura Narodowego, agenta i korespondenta w procesie likwidacji szkody

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II System Dyrektyw komunikacyjnych UE

Małgorzata Kopcińska, Michał Szyszko, PBUK

1. Likwidacja szkód w ramach systemu dyrektyw komunikacyjnych UE: zakres podmiotowy i przedmiotowy
2. Podmioty instytucjonalne: ośrodek informacji, reprezentant do spraw roszczeń, organ odszkodowawczy
3. Interpretacja pojęć: ruch pojazdu mechanicznego, niezidentyfikowany ubezpieczyciel, niezidentyfikowany pojazd, ustanowienie reprezentanta, odpowiedź z uzasadnieniem
4. Etapy likwidacji szkody - terminy

12:30

Lunch

13:00

III System Dyrektyw komunikacyjnych UE cd.

Małgorzata Kopcińska, Michał Szyszko, PBUK

1.Udostępnianie danych przez ośrodki informacji
2. Czynności organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania osoby uprawnionej
3. Współpraca organów odszkodowawczych i funduszy gwarancyjnych w procesie likwidacji szkody
4. Problemy praktyczne: zmiana reprezentanta do spraw roszczeń, outsorcing likwidacji szkód

14:15

Przerwa kawowa

14:30

IV Warsztaty procedur likwidacyjnych w szkodach transgranicznych

Małgorzata Kopcińska, Michał Szyszko, PBUK

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Małgorzata Kopcińska

X

Dyrektor Wydziału w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z PBUK związana od 1997 roku. Od 2003 roku kieruje wydziałem realizującym funkcje gwarancyjną i informacyjną PBUK.

ZAMKNIJ

Michał Szyszko

X

Wydział Prawa i Administracji UW, specjalizacja: prawo międzynarodowe publiczne; w latach 1991-1998 obsługa prawna podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych; od 1998 w PBUK, obecnie na stanowisku dyrektora wydziału likwidacji szkód, w tym w zakresie organu odszkodowawczego.
Udział w pracach legislacyjnych związanych m.in z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, komitetach i tematycznych grupach roboczych Rady Biur Systemu Zielonej Karty.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: