NNW – sportowe

Termin:

14 stycznia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia sportowe od kilku lat nabierają w Polsce coraz większego znaczenia. Tzw. przymus ubezpieczeniowy dla sportowców w zakresie NNW obowiązuje wprawdzie od kilkudziesięciu lat – jednak traktowany był powszechnie jeszcze do niedawna jako takie „zło konieczne”. Jednak od kilku lat wyraźnie widać zainteresowanie środowiska sportowego ubezpieczeniami i to ubezpieczeniami ściśle dopasowanymi do potrzeb tego środowiska. A potrzeby te coraz częściej wykraczają poza obszar NNW. To dobre zjawisko – wpływa przecież na rozwój tego segmentu ubezpieczeń.

Seminarium Rynek ubezpieczeń NNW sportowych poprowadzi Anna Staniszewska od prawie 30 lat związana z PZU, ekspert w zakresie produktów ubezpieczeń osobowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Prawne uwarunkowania ubezpieczeń sportowych w Polsce
 • Standardy światowe a oferta polskich zakładów ubezpieczeń
 • Tendencje rozwoju ubezpieczeń sportowych
 • Charakterystyka szkód sportowych
 • Problemy likwidacyjne przy szkodach sportowych

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty ubezpieczeń osobowych
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi agenci ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 14 stycznia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Prawne uwarunkowania ubezpieczeń sportowych w Polsce a świadomość ryzyka i zapotrzebowanie lokalnego rynku

Anna Staniszewska, PZU

1. Regulacje prawne ubezpieczeń sportowych
2. Charakterystyka rynku krajowego i zapotrzebowanie na specjalistyczną ochronę
a) świadomość a realizacja ustawowego przymusu ubezpieczeniowego
b) czynniki wpływające na rozwój ubezpieczeń sportowych
c) udział brokerów w kształtowaniu sportowego rynku ubezpieczeniowego

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Ubezpieczenia sportowe na świecie

Anna Staniszewska, PZU

1. Standardy oferty
2. Kierunki zainteresowania

12:30

Lunch

13:00

3. Oferta krajowa

Anna Staniszewska, PZU

1. Zakres standardowy
2. Rozwiązania zakresowe dedykowane sportowcom i klubom sportowym
3. Oferty wykraczające poza utarte schematy NNW
4. Tendencje rozwoju ubezpieczeń sportowych

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Wypadki sportowe

Anna Staniszewska, PZU

1. Charakterystyka szkód sportowych
2. Problemy likwidacyjne przy szkodach sportowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Anna Staniszewska

X

Kierownik Zespołu Produktowego w PZU. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Na przestrzeni minionych lat odbyła wiele szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje w różnorodnych dziedzinach przydatnych w bieżącej pracy zawodowej.
Od początku kariery zawodowej, prawie 30 lat, związana z PZU. Prace w ubezpieczeniach rozpoczęła w 1986 roku jeszcze w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń. Od początku swoje doświadczenie zdobywała przy ubezpieczeniach osobowych majątkowych - i to zarówno w sferze sprzedaży, jak i likwidacji szkód.
Od 1995 roku - po przejściu do Centrali PZU SA - jest czynnym merytorycznym ?współsprawcą? intensywnego rozwoju produktów ubezpieczeń osobowych na rynku polskim. W przedmiocie zainteresowania leżą wszystkie rodzaje ubezpieczeń NNW oraz ubezpieczenia turystyczne krajowe i zagraniczne. Organizuje i nadzoruje prace merytoryczne zespołu produktowego związane z tworzeniem produktów ubezpieczeń osobowych, ich przemianami oraz monitorowaniem funkcjonowania tych produktów i ich pozycji na rynku. Wszystkie prace wpisują się przy tym w stały proces zmian zachodzących na rynku (otoczenie prawne, trendy ubezpieczeniowe, różnorodne tradycje i praktyki międzynarodowe), a także współgrają z przeobrażeniem wizerunkowym samej firmy.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: