Nowelizacja PZP

Termin:

25 października 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wdrażająca dyrektywę klasyczną 2014/24/UE weszły w życie w połowie lipca 2016 r. Nowe przepisy w istotny sposób zmieniły i będą zmieniać praktykę prowadzenia procesu zamówieniowego.

Pewne regulacje uprościły procedurę, przynajmniej z perspektywy wykonawców, co oczywiście skomplikowało życie stronie drugiej czyli zamawiającym.

Warto spojrzeć na ostateczny kształt uchwalonych przepisów oraz praktykę stosowania nowych regulacji, w celu uniknięcia błędów, często bardzo kosztownych.

Seminarium poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski

Kluczowe zagadnienia

 • Plan postępowań
 • Łączenie/dzielenie zamówień
 • Ogłoszenia – nowe elementy
 • Nowe przesłanki wykluczenia
 • Nowe rodzaje dokumentów
 • Zmodyfikowane przesłanki aneksowania umów i wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 25 października 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Szyszkowski

1. Nowe obszary
a) zasady przejrzystości i proporcjonalności
b) plan postępowań
c) wyłączenie spod Pzp - nowe przesłanki
d) zamówienia społeczne
e) łączenie/dzielenie zamówień
f) oferta wariantowa
2. Ogłoszenia - nowe elementy

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Szyszkowski

3. Prowadzenie postępowania
a) odwrócona kolejność oceny ofert
b) zasady oceny formalnej
c) ocena spełniania warunków
4. Nowe przesłanki wykluczenia

12:30

Lunch

13:00

Arkadiusz Szyszkowski

5. Wolna ręka
a) liberalizacja przesłanek
b) zamówienia in-house
6. Nowe rozporządzenie ws. dokumentów - nowe wymogi stawiane wykonawcom
a) nowe rodzaje dokumentów
b) aktualność dokumentów

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Arkadiusz Szyszkowski

7. Zmiana umowy
a) zmodyfikowane przesłanki aneksowania umów i wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe
b) ogłoszenie o aneksach - treść ogłoszenia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: