Orzecznictwo – majątek

Termin:

21 listopada 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Sądy odczytują treść umowy ubezpieczenia w specyficzny sposób – często niezgodny z intencjami ubezpieczyciela dotyczącymi zakresu świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. Nie można jednak ignorować wyroków sądowych – w szczególności zaś wyroków Sądu Najwyższego. Uwzględnienie stanowiska sądów pozwala często na osiągnięcie zamierzonych skutków biznesowych metodami akceptowanymi prawnie. Szczegółowa analiza wybranych orzeczeń dotyczących ubezpieczeń służyć ma dostosowaniu zasad działalności ubezpieczycieli majątkowych do wymogów judykatury (w szczególności poprzez redakcję umów i ogólnych warunków ubezpieczenia). Seminarium poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

  • Wyroki dotyczące ubezpieczeń niskiego wkładu
  • Koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych jako element świadczenia ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC
  • Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC
  • Modyfikacja zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa
  • Ustalenie wysokości szkody w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych

Dla kogo

  • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty majątkowe
  • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
  • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
  • Pracownicy działów likwidacji szkód
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 21 listopada 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych jako element świadczenia ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC (uchwała SN z 19.5.2016, III CZP 63/15)
2. Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC (uchwała z 13.5.2016, III CZP 16/16)
3. Bieg przedawnienia roszczenia do ubezpieczyciela przerwanego przez zawiadomienie o wypadku ubezpieczeniowym (wyrok SN z 20.11.2014, V CSK 5/14)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

4. Modyfikacja zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa (wyrok SN z 9.4.2015, II CSK 363/14)
5. Obliczanie podlegającej zwrotowi składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (wyrok SN z 9.9.2015, III SK 40/14)

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za agenta ubezpieczeniowego (wyrok SN z 30.9.2015, ICSK 702/14)
7. Ustalenie wysokości szkody w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych (uchwała SN z 18.11.2015, III CZP 71/15)
8. Właściwość miejscowa sądu w postępowaniu o zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej (uchwała SN z 18.11.2015, III CZP 60/15)

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Dochodzenie od ubezpieczyciela roszczeń od klienta niewypłacalnego biura podróży (uchwała z 19.05.2016, III CZP 18/16)
10. Wyroki dotyczące ubezpieczeń niskiego wkładu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: